...
Loga Fundusze Europejskie

Program chodnikowy edycja 2022 ogłoszony

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 5 maja, 2022

Samorząd powiatu biłgorajskiego ogłosił czwarta edycję programu chodnikowego. Na inwestycje realizowane w roku 2022, wnioski składać można do 20 maja. Program przewiduje udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu biłgorajskiego dotacji z budżetu powiatu a realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami chodników, ciągów pieszo – jezdnych i ścieżek rowerowych przy grogach powiatowych. Wnioskowana przez samorządy kwota dotacji może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w roku 2022.

-Głównym założeniem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów czyli nie chronionych uczestników ruchu drogowego. Pracując przez lata w samorządzie miejskim, co roku przychodzili mieszkańcy i prosili o to, by wybudować chodnik. By dzieci chodząc do szkoły czy przemieszczający się rowerzyści byli bezpieczni. Wiele dróg jest kategorii powiatowej i jeżeli chodzi o kwestie dotacji dla gmin do budowy chodników przy tych drogach, przez lata tego nie było. Dlatego rozpoczynając pracę w samorządzie powiatowym, wraz z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu przygotowaliśmy taki program. realizowany jest on od 2019 roku i cieszy się wielkim powodzeniem wśród samorządów gminnych. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie podkreślają jak ważna jest budowa chodników – mówi wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala.

program chodnikowy
Na rok 2022, w budżecie powiatu zabezpieczono środki w wysokości ponad 800 tys. zł. -Jeśli będzie zainteresowanie, to jesteśmy w stanie, po konsultacjach te środki jeszcze zwiększyć. Gmina może złożyć maksymalnie dwa wniosków. My dokładamy nie więcej niż 50% wartości zadania i nie więcej niż 150 tys. zł. Kryteria są jasne, oczywiście punktowane jest to, gdzie ten chodnik jest czy będzie położony, kwestie natężeni ruchu, premiujemy kontynuację zadań czy inwestycje które są realizowane przy szkłach turystycznych i wpisują się w promocję powiatu – dodaje wicestarosta Rogala.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem 84 688 20 08. Wzór wniosku zawierający wykaz wymaganych załączników został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, w zakładce „Budżet i ogłoszenia”.

Do tej pory w trzech edycjach „Programu chodnikowego” powstało 15 km chodników, za łączną kwotę ponad 7,3 mln zł, przy wkładzie własnym powiatu w wysokości około 2,5 mln zł.

Edycja I, rok 2019:
– wartość zadań 1,6 mln zł, wkład własny powiatu 650 tys. zł, około 3,5 km chodników w gminach Biłgoraj, Księżpol, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.

Edycja II, rok 2020:
– wartość zadań 2,8 mln zł, wkład własny powiatu 822 tys. zł ponad 5,6 km chodników w gminach Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Księżpol, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol.

Edycja III, rok 2021:
– wartość zadań 2,8 mln zł, ponad 1 mln zł, ponad 5,6 km chodników w gminach Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Księżpol (dwie inwestycje), Tereszpol, Aleksandrów, Biłgoraj oraz Turobin.