...
Loga Fundusze Europejskie

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu

3 047 295,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 047 295,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r .ż. pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści: Zakres wsparcia:

  • Indywidualny Plan Działania,
  • pośrednictwo pracy,
  • doradztwo zawodowe,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia zawodowe,
  • prace interwencyjne,
  • wyposażenie i doposażenia stanowiska pracy.

Korzyści:

Diagnoza potrzeb osób bezrobotnych
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych
Zdobycie doświadczenia zawodowego
Podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia na otwartym rynku pracy
Zatrudnienie subsydiowane

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju (PUP)