...
Loga Fundusze Europejskie

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy”

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 20 stycznia, 2012
logo_cop_bialetloProjekt „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” realizowany jest przez Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, które zrzesza samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób poszukujących porady prawnej działających w ramach III sektora.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

Szkolenia „Profesjonalizacja III sektora” dla 120 osób, zajęcia prowadzone w trybie wieczorowym i weekendowym,
– Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju,
– Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO,
– Pozyskiwanie i aktywizacja członków,
– Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.
Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w siedzibie organizacji pozarządowych i siedzibie biura COP.
Opracowanie kompleksowego Indywidualnego Planu Rozwoju organizacji
Spotkania aktywizujące nt. tworzenia nowych inicjatyw obywatelskich
Działania informacyjne i pomoc dla NGO w ramach biura COP
Opracowanie i wydanie przewodników po organizacjach pozarządowych z terenu każdego powiatu woj. lubelskiego

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.cop.lubelskie.pl

Projekt wspołfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.