...
Loga Fundusze Europejskie

Zbycie nieruchomości – zmiana nr rachunku bankowego

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 4 stycznia, 2012

Biłgoraj, data: 03.01.2012.

GK. 6840.1.4.2011

I N F O R M A C J A

 

 

Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, iż z dniem  20.12.2011r  nastąpiła  zmiana  numeru konta bankowego  Powiatu Biłgorajskiego, na które należy dokonywać wpłat wadium.

W związku z powyższym  numer rachunku bankowego podany  w pkt.9  ogłoszenia  o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie  zabudowanej nieruchomości Powiatu Biłgorajskiego położonej przy ul. 3-go Maja w Biłgoraju, oznaczonej nr 23 ark49 o pow. 2886 m2 jest nieaktualny.

Warunkiem udziału  w przetargu  na zbycie  nieruchomości nr 23 ark.49 jest wniesienie wadium przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Biłgorajskiego  30 9602 0007 0000 0039 2000 0031  Bank Spółdzielczy w Biłgoraju nie później niż 4 dni przed przetargiem tj. do dnia 06 lutego   2012 roku”.