...
Loga Fundusze Europejskie

Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 8 lipca, 2020

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 1.07.2017r. – 30.09.2020r.

 Całkowita wartość projektu                3 586 759,08 zł 
 Dofinansowanie z EFS 3 048 745,21 zł 
 Budżet państwa 179 337,95 zł 
 Wkład własny 358 675,92 zł 

Cele projektu: Trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego (SZPB) ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy 599 uczniów i 201 uczennic poprzez odbyte staże i praktyki zawodowe, doposażenie SZPB oraz podniesienie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli i 3 nauczycielek.
Szkoły zawodowe powiatu biłgorajskiego podniosą efektywność kształcenia przez realizację staży i praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadającym wymaganiom i wyposażeniu stanowisk pracy pracodawców. Realizacja staży i praktyk zawodowych  pozwoli osiągnąć uczniom umiejętności praktyczne zgodne z oczekiwaniami pracodawców a do tego na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów.

Projekt realizowany jest poprzez:

  • odbycie studiów podyplomowych 11 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • uczestnictwo w stażach i praktykach u lokalnych pracodawców 800 uczniów w tym 201 uczennic kształcących się w 5 szkołach zawodowych,
  • zakup doposażenia do 5 szkół nauki zawodu powiatu biłgorajskiego. W ramach projektu planowany jest zakup odzieży ochronnej i branżowej oraz zestawów ubrania roboczego, a także narzędzia i przyrządy do następujących pracowni zawodowych: budowlanej, gastronomicznej, fryzjerskiej, krawieckiej, handlowej i turystycznej, komputerowej, ekonomicznej, elektroniki, elektrycznych i elektronicznych oraz samochodowej i mechatronicznej.

Grupa docelowa: 800 uczniów w tym 201 uczennic kształcących się w 5 szkołach zawodowych powiatu biłgorajskiego: 2 Zasadniczych Szkołach Zawodowych i 3 Techników odpowiednio:

  • 60 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Biłgoraju,
  • 45 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Biłgoraju,
  • 360 uczniów Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju,
  • 85 uczniów Technikum Budowlanego w Biłgoraju,
  • 250 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

>>> Link do strony projektu

logoFE RP Lu UE

www.mapadotacji.gov.pl