...
Loga Fundusze Europejskie

Promuj dobrą praktykę – weź paragon!

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 9 lipca, 2014

Każda osoba kupująca towary lub usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, jako wydruk z kasy rejestrującej. Paragon informuje między innymi o cenie, naliczeniach podatkowych, danych sprzedawcy. Dlaczego powinniśmy żądać paragonu?

Ponieważ:
• możemy łatwiej dochodzić swoich praw, jeżeli np. towar nie odpowiada deklarowanej ilości,
• mamy pewność, że zapłacony podatek naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie został zewidencjonowany i będzie odprowadzony do budżetu państwa,
• przyczyniamy się do likwidacji szarej strefy i tym samym mamy wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne jak np. szkolnictwo czy nasze bezpieczeństwo,
• mamy pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji,
• mamy możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji,
• możemy dokonać porównań cenowych.