...
Loga Fundusze Europejskie

Przyszłość szkolnictwa wyższego na Ziemi Biłgorajskiej. Spotkanie z władzami UMCS

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 14 lipca, 2014

spotkanie z rektorem umsc starostwomZ inicjatywy Starosty Biłgorajskiego, 14 lipca br. w Biłgoraju odbyło się spotkanie z władzami Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, którego tematem była przyszłość szkolnictwa wyższego na Ziemi Biłgorajskiej. Uczestniczył w nim m. in. Rektor UMCS i Prorektor ds. Studenckich oraz Kanclerz Uczelni.

Jak podkreślał Starosta Tokarski, powołane w 2000 roku Kolegium UMCS na stałe wpisało się w proces kształcenia mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej i tej części Województw Lubelskiego. -Jako władze samorządowe jesteśmy zaniepokojone, informacją, że z końcem roku akademickiego 2014/15 zamknięte ma być Kolegium UMCS w Biłgoraju. Chcąc uchronić szkolnictwo wyższe w Biłgoraju przed likwidacją podjęto szereg starań, w których jako przedstawiciele samorządu uczestniczyliśmy bądź byliśmy ich inspiratorami – podkreślał Marian Tokarski.

W zorganizowanym 14 lipca br. spotkaniu uczestniczyli poza władzami lubelskiej uczelni także poseł Genowefa Tokarska, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, Przewodniczący rady Miasta Marian Klecha, Członek Zarządu Powiatu Jarosław Piskorski, Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż oraz wójtowie Gmin Tereszpol, Łukowa, Księżpol i Turbin oraz Biszcza (zastępca Wójta Gminy), dyrektorzy szkół ponad gimnazjalnych z Biłgoraja i Regionu oraz kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starosta Powiatowego w Biłgoraju, przedstawiciele Kolgium UMCS w Biłgoraju i młodzież szkolna.

przyszlosc kolegium umcsm-Panie Rektorze, szanowni Państwo, funkcjonowanie Kolegium UMCS w Biłgoraju daje szanse na kontynuowanie nauki na poziomie wyższym, bez ponoszenia dużych kosztów związanych z dojazdami czy zamieszkaniem studentów m. in. w Lublinie. Z jego oferty korzystała grupa osób mieszkająca na terenie Powiatu Biłgorajskiego oraz powiatów sąsiednich. Dziś wiemy, że ustawa o szkolnictwie wyższym znosi kolegia, a w Biłgoraju wstrzymano nabór. Dziś istniej szansa na zachowanie kształcenia wyższego w naszym Powiecie poprzez powołanie Wydziału Zamiejscowego UMCS, my jesteśmy otwarci do współpracy, ale klucz do rozwiązania tego teamu jest w rękach pana Rektora – mówił przewodniczący Zarządu Powiatu.

Jak zaznaczył Stanisław Michałowski Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w obecnej formie prawnej kolegia nie mogą istnieć. –Nasze działania podejmowane m. in. z panią poseł Genowefą Tokarską u kolejnych Ministrów Szkolnictwa Wyższego, zmierzające do przedłużenia działalności kolegiów o 2-3 lata nie przyniosły skutku. Z końcem więc roku akademickiego 2014/15 biłgorajskie Kolegium przestanie istnieć. Jest szansa na stworzenie Wydziału Zamiejscowego, ale to proces trudny zarówno z punktu organizacyjnego jak i finansowego. Od lat zainteresowanie nasza ofertą w Biłgoraju słabnie. Studenci wybierają coraz większe ośrodki akademickie i nie jest już to nawet Lublin. Zanim zdecyduje się otworzyć Wydział Zamiejscowy, musimy mieć pewność, że będą chętni by na nim studiować. W stosunku do roku 2012 nasza dotacja z budżetu państwa zmniejszyła się o 6 mln zł, wysiłkowi organizacyjnemu Wydziału Zamiejscowego sprostamy, ale nie mogę wziąć dziś na naszą Uczelnię zobowiązań finansowych, nie mając pewności co do potencjalnych studentów – przyznał Rektor Michałowski. Obecni jedna na spotkaniu przedstawiciele władz UMCS zapewnili że są otwarci w kwestii dyskusji i konstruktywnych wniosków, realnych do zrealizowania by Wydział Zamiejscowy w Biłgoraju powstał.

Z informacji przedstawionej m. in. przez Urszulę Bobryk Prorektora ds. Studenckich, wynika, że potrzebne jest minimum 200 studentów w kształceniu ciągłym, by opłacalnym stało się otwarcie Wydziału Zamiejscowego. -Musimy obrać pewna strategię, związaną m. in. z ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim musi być wola studentów do kontynuowania nauki w Biłgoraju. My jesteśmy otwarci, chcemy przekazywać rzetelną wiedzę, musimy mieć jednak komu to robić – dodała Bobryk. Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju zaznaczył, że szansą na utrzymanie Wydziału Zamiejscowego w Biłgoraju może być kształcenie osób z orzeczeniem niepełnosprawności, studia takie mogłyby być dofinansowywane z PFRON oraz studia płatne, dla tych, którzy chcą się dokształcić. Mirosław Późniak podkreślał także, że obecność UMCS w Biłgoraju byłoby wypełnieniem luki w kształceniu jaka powstanie, gdy w związku z niżem demograficznym, który spowoduje wygaszenie części prywatnych uczelni. Stanisław Michałowski przyznał Przewodniczącemu rady Powiatu rację, zaznaczając, że to jednak może być zbyt mało by przekonać Senat UMCS do otwarcia Wydziału Zamiejscowego.

ksztalcenie wyzsze bilgorajm-Pamiętamy wszyscy trud i zaangażowanie wielu osób, zmierzające do powołania w Biłgoraju Kolegium UMCS. Nie do przecenienia była w tym rola śp. Zygmunta Dechnika. Czy dziś nie szkoda tych działań i lat. Czy tylko względy ekonomiczne powinny decydować? Dy zmienianie z mapy powiatu Biłgorajskiego szkolnictwo wyższe świadczone na wysokim poziomie przez UMCS, lukę tę zapewnią inne uczelnie, które śmiem twierdzić, że dorównają poziomem do naszego Uniwersytetu. Ponadto likwidacja wyższej uczelni w Biłgoraju, to kolejny przyczynek do migracji ludności – zauważył Janusz Rosłan Burmistrz Biłgoraja. Jak podkreślała posłanka Genowefa Tokarska, sytuacja jest poważna, jej zdaniem albo wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, albo kształcenie wyższe na wysokim poziomie zniknie z Ziemi Biłgorajskiej. -Stoimy przez wyzwaniem. Od naszych zabiegów i życzliwości władz Uczelni zależy czy ci, których nie stać na studiowanie w Lublinie czy innych większych miasta, będą mieli szansę na zdobywanie rzetelnej wiedzy w Biłgoraju. Ważne jest by była wola pomocy, ta patrząc na samorządy Powiatu Biłgorajskiego jest, trzeba jeszcze zachęcić potencjalnych studentów, musi więc być konkretna oferta dostosowana do potrzeb studentów i rynku pracy. Tutaj i teraz decydujemy o ważnych dla naszego regionu sprawach, nie możemy sobie pozwolić na utratę UMCS-u – apelowała posłanka.

Michałowski podkreślał, że UMCS dysponuje ponad 50 kierunkami i ponad 300 specjalnościami, a Uniwersytet jest w stanie dostosować potencjalne kształcenie do oczekiwań studentów i biłgorajskiego rynku pracy. -Jednak możemy to zacząć organizować, gdy będziemy wiedzieli że jest dla kogo to robić. Wydział Zamiejscowy trzeba stworzyć, musi on funkcjonować na podobnych prawach jak wydział w jednostce macierzystej – informował Rektor i jako przykład podawał tworzenie Wydziału Zamiejscowego w Puławach.

Na prośbę Starosty dyrektorzy szkół i przedstawiciele Samorządów, maja w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zdiagnozować ew. oczekiwania uczniów i pracowników, co do oczekiwań skierowanych do władz Uczelni i ew. zainteresowania studiowaniem w Biłgoraju. Do rozmów z władzami UMCS ma dojść na przełomie września i października br. Gdyby okazało się, ze są konkretne kierunki, na które jest zapotrzebowanie to inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Biłgoraju, mogłaby się odbyć w 2015 roku.