...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l – ul. Graniczna i 2994l – ul. Polna w Biłgoraju

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 6 czerwca, 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2930L – UL. GRANICZNA I 2994L – UL.  POLNA  W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANIE 7 329 067,18 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 13 836 063,22 zł.

Przebudowa  dotyczy:
– DP  2930L – ul. Graniczna odcinek drogi o dł. 2207 mb obejmuje wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni,  przebudowę  nawierzchni,  przebudowę  zjazdów publicznych i indywidualnych, skrzyżowania z drogami bocznymi, regulacja urządzeń, remont mostu, poprawa odwodnienia, pobocza, roboty wykończeniowe,
oznakowanie poziome i pionowe.

– DP 2994L – ul. Polna odcinek drogi o dł. 1640 mb, obejmuje wykonanie następujących robót: przebudowę nawierzchni, przebudowę chodnika, budowę nowego chodnika, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie peronów przy przystankach, drenaż, kanalizacja deszczowa, likwidacja kolizji, oświetlenie uliczne w tym oświetlenie dedykowane dla przejść dla
pieszych, oznakowanie poziome i pionowe.

informacja polna grniczna tabliczka