...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec – Tereszpol

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 26 kwietnia, 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2947L ZWIERZYNIEC – TERESZPOL
DOFINANSOWANIE        2 471 205,95 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI        4 118 676,59 zł.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 5+305 – 8+239,7 obejmuje wykonanie następujących robót: roboty rozbiórkowe, przebudowę i wzmocnienie istniejącej podbudowy jezdni, wykonanie poszerzeń jezdni, remont i oczyszczenie istniejącego przepustu, wykona nie peronów (zatok) przy przystankach, utwardzenie zjazdów, oczyszczenie rowów przydrożnych, umocnienie poboczy kruszywem, wykonanie chodników, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wraz z oświetleniem przejść dla pieszych.

droga zwierzyniec tereszpol tablica