...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec i drogi powiatowej nr 2943L Księżpol – Obsza

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 14.05.2019 – 08.11.2019

Całkowita wartość projektu

4 059 335,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 029 668,59 zł

Wartość dofinansowania

2 029 667,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego południowej części naszego powiatu.

Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i turystycznych gminy Obsza i sąsiednich gmin

Miejsce realizacji: Dorbozy, Olchowiec, Obsza

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o długości 5522mb, nowe chodniki w msc. Obsza, Dorbozy, Olchowiec

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)