...
Loga Fundusze Europejskie

Przewodniczący Marian Kurzyna odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 28 kwietnia, 2022

Marian Kurzyna, samorządowiec, Przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju, prezes biłgorajskiego Oddziału PTTK, działacz społeczny i regionalista, odznaczony został dziś przez Prezydenta RP, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenia, w imieniu głowy państwa, w obecności radnych Rady Powiatu, dokonał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Ustanowiony w 2018 roku, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 roku przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018 – 2022.

medal 100 lecia dzyskanej niepodleglosci
Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną lub twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

medal 100 lecia dzyskanej niepodleglosci 2
Pan Marian Kurzyna, to wieloletni zasłużony nauczyciel i pedagog, wychowawca wielu pokoleń mieszkańców Biłgoraja, pasjonat i propagator turystyki i krajoznawstwa, regionalista, wieloletni zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Regionalnego, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, wieloletni samorządowiec szczebla powiatowego, kilkukrotny przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju.

Jest autorem publikacji i albumów o Ziemi Biłgorajskiej i jej walorach turystycznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Opracował przewodniki krajoznawcze oraz wyznaczał szlaki rowerowe i piesze. Jest organizatorem konkursów związanych z propagowaniem nią wartości patriotycznych, takich jak Konkurs wiedzy powstaniu styczniowym, czy Konkurs wiedzy o kampanii wrześniowej. Równolegle aktywnie działa w PTTK, będą prezesem Oddziału w Biłgoraju został członkiem Rady Programowej ds. Młodzieży przy ZG PTTK w Warszawie. Marian Kurzyna jest również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, pełniąc funkcję członka Zarządu Głównego PTSM.

medal 100 lecia dzyskanej niepodleglosci 1
Za pracę z dziećmi i młodzieżą Marian Kurzyna został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi  i  wyróżnieniami Ministra Edukacji Narodowej i ZG PTTK:
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011);
– Srebrny Krzyż Zasługi (2001);
– Brązowy Krzyż Zasługi (1994);
– Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997);
– Nauczyciel Kraju Ojczystego (2011);
– Medal za Zasługi dla  Turystyki (2005);
– Medal Pro Memoria (2011);
– Medal Pro Patria (2017);
– Odznaka Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2013).

Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej podejmując inicjatywy mające za zadanie upamiętnić jej historię i bogata kulturę. Jest ambasadorem Ziemi Biłgorajskiej.

medal 100 lecia dzyskanej niepodleglosci 3
Po zakończonej ceremonii, Marianowi Kurzynie gratulowali wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz – w imieniu władz powiatowych – starosta Andrzej Szarlip. Głos zabrał także sam odznaczony, który dziękował za docenienie jego pracy i działalności.