...
Loga Fundusze Europejskie

Spotkanie samorządowców z Powiatu Biłgorajskiego z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie remontów i inwestycji na drogach wojewódzkich

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 22 lutego, 2019

drogi1W dniu 20 lutego b.r. z inicjatywy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Michała Mulawy oraz Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa odbyło się spotkanie w sprawie bieżących remontów oraz planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich w powiecie biłgorajskim.

W roboczej  wizycie udział wzięli p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Andrzej Sieńko, naczelnik wydziału dróg w ZDW Lublin Piotr Gajewski, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu Stanisław Bartosiak, Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Maria Góralska.

Stan dróg wojewódzkich, w szczególności DW 835 po okresie zimowym jest na pewnych odcinkach bardzo zły. Jak wskazywał wicestarosta, nawierzchnia uległa znaczącej degradacji, pilne jest wykonanie remontów cząstkowych, miejscami wyłomy zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Dyrektor ZDW Andrzej Sieńko zapewnił, że jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą to remonty na DW 835 rozpoczną się niezwłocznie. Od 1 marca ma zacząć pracę otaczarnia mas bitumicznych w Markowiczach i wtedy przedsiębiorstwo ma przystąpić do prac.
Przeprowadzono wizję lokalną na całym odcinku DW 835 od Biłgoraja do granicy województwa. Spotkanie było też okazją do kolejnych rozmów na temat zakresu oraz terminu wykonania kompleksowej modernizacji DW 835. Jedną z ważniejszych decyzji jest odseparowanie ruchu rowerzystów praktycznie na całym tym odcinku, tak więc ścieżka rowerowa będzie biegła od Biłgoraja do granicy województwa. Prace dokumentacyjne są już w fazie końcowej. Jak zapewnili przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich początkiem III kwartału b.r. powinien zostać ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Pozwoli to na zakończenie prac na całym odcinku od Lublina do granicy z województwem podkarpackim. Zważając na natężenie ruchu na odcinku Biłgoraja – Tarnogród jest to jedna z kluczowych inwestycji na drogach wojewódzkich w ostatnich latach.

Uczestnicy spotkania przeprowadzili również monitoring stanu drogi wojewódzkiej 863 od Naklika (gmina Potok Górny) do Obszy, a także DW 849 na odcinku Wola Obszańska Józefów   i DW 853 na odcinku Józefów – Majdan Stary. Przedstawiciele ZDW oraz powiatu spotkali się  z wójtem Gminy Potok Górny Stanisławem Dyjakiem oraz sekretarzem tej gminy, Radnym Rady Powiatu w Biłgoraju Romanem Wardachem, Wójtem Gminy Obsza Andrzejem Plackiem oraz Wójtem Gminy Łukowa Stanisławem Kozyrą. Samorządowcy mieli okazję przedstawić swoje postulaty oraz omówić najważniejsze zagadnienia związane z infrastrukturą drogową. Wicestarosta Tomasz Rogala wskazał na wieloletnie zaniedbania w zakresie infrastruktury na drogach wojewódzkich w tej części województwa, omówił najważniejsze potrzeby inwestycyjne w powyższym zakresie w skali powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Tarnogród – gdzie krzyżują się dwa ważne szlaki komunikacyjne DW 835 i DW863. Dyrektor ZDW w Lublinie potwierdził, że rażąco zły jest stan dróg wojewódzkich, co na połączeniu tej części województwa lubelskiego z województwem podkarpackim, czy w kontekście naszej perły turystycznej – Roztocza, negatywnie wpływa na wizerunek województwa. Przedstawiciele ZDW potwierdzili, że w ostatnich latach w zakresie infrastruktury drogowej środki koncentrowane były na północy województwa lubelskiego, zadeklarowali jednocześnie, że ta polaryzacja zostanie zatrzymana, a konieczne są zwiększone nakłady na południe województwa, tak aby zapewnić zrównoważony rozwój całego obszaru. Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip podziękował uczestnikom za złożone deklaracje, wskazując pełną i otwartą wolę współpracy powiatu biłgorajskiego z Zarządem Województwa Lubelskiego.

drogi220190220 12341120190220 11461920190220 12321220190220 11522320190220 12453320190220 124605