...
Loga Fundusze Europejskie

Przyjęto założenia do koncepcji budowy muzeum w Osuchach

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 13 maja, 2021

Z udziałem poseł Beaty Strzałki, wicemarszałka Michała Mulawy, starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, przedstawicieli Stowarzyszenia „Osuchy 1944”, władz gminy Łukowa oraz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, odbyło się dziś spotkanie w sprawie zapoznania z planami budowy muzeum w Osuchach. Blisko dwugodzinne spotkanie podzielone było na trzy części, a jego moderatorem był kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Jarosław Bury.

Na spotkanie złożyło się omówienie wykonania działań w zakresie utworzenia muzeum w Osuchach, zapoznanie uczestników z przyjętymi założeniami koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku po byłej szkole podstawowej w Osuchach na potrzeby muzeum oraz panel dyskusyjny. Jak poinformował Jarosław Bury, zaproponowane zostały dwa warianty. Pierwszy związany jest z przebudową i rozbudową budynku dawnej szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu, drugi zakłada jedynie przebudowę szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Zaproponowane warianty zostały przyjęte, a decyzja wyboru jednego z nich zostanie rozstrzygnięta na etapie projektowania.

koncepcj muzeum w osuchach 1

-Na budowę muzeum w Osuchach z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych otrzymaliśmy 2,2 mln zł wsparcia. Będzie to filia Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Inwestycja ma charakter ponadlokalny. W Osuchach odbyła się niezwykle ważna i dramatyczna bitwa, która była punktem kulminacyjnym niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej “Sturmwind II”. Naprzeciw niemieckiemu okupantowi, który pod Osuchy zadysponował trzydzieści tysięcy żołnierzy wspieranych przez lotnictwo i artylerię stanęło tysiąc dwustu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Jest tam także największy cmentarz partyzancki w Europie. I od lat były czynione starania przez wiele osób, w tym samorząd gminy Łukowa, panią dyrektor GOK w Łukowej Wiesławę Kubów, ale i przez działaczy społecznych skupionych w Stowarzyszeniu „Osuchy 1944”, by naszych bohaterów i to miejsce godnie upamiętnić. Teraz jest to realizowane. Dziś zatwierdzone założenia pozwolą nam rozpisać przetarg na koncepcję i realizować to zadanie. Muzeum ma powstać do końca 2022 roku – informuje Andrzej Szarlip.

koncepcj muzeum w osuchach 3

Jak podkreśla poseł Beata Strzałka, dzięki środkom RFIL możliwa jest realizacja planów, zamierzeń i obietnic wyborczych. -Osuchy są bardzo mocno wpisane w naszą historię. Dzięki bardzo dobrej współpracy z wójtem gminy Łukowa i Radą Gminy Łukowa udało się samorządowi powiatowemu pozyskać dawną szkołę w Osuchach. To budynek z lat 20. XX wieku – informuje poseł Strzałka. -To jest budynek, zbudowany wysiłkiem mieszkańców Osuch. Dla nas jest szczególnie ważny, w nim przetrzymywani, przesłuchiwani i torturowani byli partyzanci. W latach 30. XX wieku, związek Strzelecki „Strzelec”, działający w Osuchach wybudował pomnik niepodległości. W budynku tej szkoły uczono patriotyzmu, poświęcenia dla Ojczyzny i historii. I to wszystko, w okresie II wojny światowej zaowocowało tym, że każdy, kto tylko mógł, wraz z mieszkańcami tej części gminy sięgnął po broń i walczył z okupantem niemieckim – wyjaśnia dyrektor łukowskiego GOK-u, Wiesława Kubów. –Dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim koncepcja modernizacji tego budynku, tego co chcielibyśmy utworzyć i w jakim wymiarze miałoby służyć społeczeństwu – dodaje poseł Strzałka.

koncepcj muzeum w osuchach 2

Z informacji, jakie przekazał starosta Szarlip, powstać ma nowoczesne, na miarę XXI wieku muzeum, które w sposób przystępny, atrakcyjny i ciekawy, będzie umożliwiało zwiedzającym zapoznanie się z historią tego miejsca, historią Bitwy pod Osuchami i działalnością partyzantów polskich na tym terenie. Koncepcja zakłada więc skupienie się na modernizacji samego budynku wraz z jego rozbudową. Powstać mają sale wystawiennicze, konferencyjne i miejsca do pracy naukowej. Zagospodarowany ma być także teren przyległy z zachowaniem obecnej przyrody. Powstać ma także pole namiotowe, miejsca parkingowe dla autokarów czy kamperów oraz stanica harcerska. -Chcemy, by z jednej strony było to miejsce przypominające i propagujące historię Osuch, ale także by podczas uroczystości czerwcowych miejsce swoje znaleźli harcerze, grupy rekonstrukcyjne czy turyści – wylicza Beata Strzałka.

koncepcj muzeum w osuchach 6

Zrealizowanie tego zadania będzie impulsem do promocji regionu, nawiązaniu partnerstw oraz rozwoju usług komplementarnych. Przedsięwzięcie uwzględnia zagospodarowanie terenu. W ramach darowizny udało nam się pozyskać od gminy Łukowa nieruchomości w Osuchach, a pozyskane środki przeznaczymy na przebudowę budynku na potrzeby muzeum. To realizacja naszych zapewnień, które złożyliśmy wspólnie z poseł Beatą Strzałką i wicemarszałkiem Michałem Mulawą mieszkańcom naszego powiatu mówi starosta Andrzej Szarlip. -Budowa tego muzeum i podtrzymywanie pamięci oraz edukacja młodych pokoleń to nasz obowiązek i powinność wobec naszych przodków, którzy złożyli największą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny, walcząc o jej wolność i suwerenność – dodaje Andrzej Szarlip.

koncepcj muzeum w osuchach 5

Jak informuje wójt Stanisław Kozyra, gminy Łukowa nie byłoby stać na to, by samodzielnie takie zadanie udźwignąć. -Zostało to włączone w struktury Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, jest to podmiot, który merytorycznie przygotowany jest do realizacji tego zadania. Po zatwierdzeniu koncepcji czas przystąpić do robót projektowych, do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej, a po uzyskaniu pozwoleń na budowę przystąpić do realizacji. Inwestorem jest powiat biłgorajski. Wierzę, że w Osuchach powstanie centrum zarówno dydaktyczne, jak i centrum spotkań reprezentujące szeroki aspekt działalności partyzanckiej na tym terenie – mówi wójt Kozyra.

koncepcj muzeum w osuchach 7

Kamil Kopera, wiceprezes Stowarzyszenia „Osuchy 1944”: -Będzie to upamiętnienie tego, co działo się na tym terenie, co działo się na Zamojszczyźnie, opowieść o tym, jak Polacy bronili się przed niemiecką okupacją. Będzie to również opowieść o tym, jak wyglądało życie ludzi, którzy sprzeciwiali się niemieckiej okupacji, wzięli broń w swoje ręce i rozpoczęli działania przeciwko niemieckim siłom policyjnym, przeciwko aparatowi cywilnemu okupanta. Ale przede wszystkim- tak jak tutaj pod Osuchami – jak wyglądała walka z regularnymi oddziałami niemieckimi.

koncepcj muzeum w osuchach 4

-To muzeum jest jednym z priorytetów Urzędu Marszałkowskiego, ale także wojewody lubelskiego, polskiego rządu i samorządów lokalnych. Trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie ewentualnego współprowadzenia tego muzeum. My przede wszystkim chcielibyśmy, by to było ważne miejsce na mapie Lubelszczyzny i obowiązkowe do zwiedzenia, jeżeli chodzi o politykę historyczną i edukację młodzieży. By młodzież, która żyje w wolnej Polsce mogła poznać życiorysy tych, którym nasza Ojczyzna zawdzięcza wolność – wyjaśnia wicemarszałek Michał Mulawa.