...
Loga Fundusze Europejskie

Puchar Starosty Biłgorajskiego w halowej piłce nożnej seniorów

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 5 stycznia, 2018

STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU, WÓJT GMINY KSIĘŻPOL, GKS RELAX KSIĘŻPOL


herbmalypPUCHAR STAROSTY BIŁGORAJSKIEGOlogogks

W RAMACH XXVI

OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW ELIMINACJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO

KSIĘŻPOL 27.01.2018r.

R E G U L A M I N

PUCHARU STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO

XXVI

OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW ELIMINACJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO

1. Organizator :

Starostwo Powiatu Biłgorajskiego

Wójt Gminy Księżpol

GKS Relax Księżpol

 

2. Cel turnieju:

wyłonienie dwóch drużyn do finału Okręgowego ZOZPN,

– popularyzacja piłki nożnej,

– konfrontacja zespołów,

– integracja środowiska piłkarskiego w powiecie biłgorajskim.

 

3. Miejsce i termin:

Księżpol Zespół Szkół; 27 stycznia (sobota) 2018r. godz. 10:00

W przypadku zgłoszenia większej ilości zespołów przewidziano finał eliminacji w dniu 03 lutego 2018r. (sobota).

Udział w ewentualnym finale eliminacji w kwocie wpisowego.

Ostateczny termin zgłaszania drużyn upływa dnia 23 stycznia 2018r. (wtorek)

Zgłoszenia prosimy kierować na emailem: zozpn@wp.pl, lub do Prezesa GKS Relax Księżpol Stanisława Kuczmy tel. 606-104-334, który udziela również bliższych informacji.

W dniu 25 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 12:00 w biurze ZOZPN odbędzie się losowanie grup eliminacyjnych. Zapraszamy do udziału w losowaniu.

 

4. Miejsce i termin turnieju finałowego Okręgowego :

Zespoły zostaną powiadomione oddzielnym komunikatem.

 

5. Uczestnictwo :

W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone w ZOZPN, oraz niezgłoszone.

W zespołach zgłoszonych w ZOZPN muszą występować tylko i wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w swoim klubie w sezonie 2017/2018; wyjątek: gdy drużyna testuje nowych zawodników ( maksymalnie dwóch, którzy występują tylko w jednym klubie ).

W zespołach niezgłoszonych w ZOZPN muszą występować zawodnicy niezarejestrowani na sezon 2017/2018 r. w ZOZPN. Nie ma obowiązku grania młodzieżowców. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat.

Jeżeli klub wystawi więcej niż dwa zespoły, to wszyscy zawodnicy grają w swoich drużynach do końca Mistrzostw.

Klub, który potwierdzi uczestnictwo, a nie stawi się na turniej bez uzasadnionych przyczyn nie zostanie dopuszczony do Mistrzostw w roku następnym. W Finale Okręgowym biorą udział finaliści turniejów powiatowych.

 

6. System rozgrywek :

Zostanie podany na odprawie technicznej i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. Czas gry ( również uzależniony od ilości

uczestników ) będzie wynosił 1 x 15’ ciągłej gry bez zmiany stron. Ostateczny czas gry zależy od organizatora.

Do Finału Okręgowego awansują po dwa zespoły z powiatu.

Zawody będą rozgrywane piłką do gry na hali (niskoodbijająca się).

 

7. Zgłoszenia :

Zespoły przystępujące do turnieju muszą posiadać zbiorczą listę potwierdzoną przez lekarza ( jest to jednym z warunków dopuszczenia doturnieju, ewentualnie aktualne karty zdrowia). Lista wraz z badaniami musi być dostarczona przed turniejem do Organizatora.

 

8. Sprawy finansowe :

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. Drużyny przyjeżdżają na własny koszt. Obowiązuje wpisowe dla zespołów zrzeszonych w ZOZPN w wysokości 150 zł. Drugi zespół z tego samego klubu wpisowe 100 zł. Dla zespołów niezgłoszonych w ZOZPN obowiązuje wpisowe 150 zł od zespołu.

Wpisowe dotyczy tylko eliminacji w rejonach.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpłata gotówkowa wpisowego do przedstawiciela Organizatora przed rozpoczęciem turnieju.

Drużyny będą miały wodę mineralną. W dniu ewentualnego finału powiatowego przewidziano posiłek dla uczestniczących zespołów.

 

9. Ubezpieczenia :

Kluby ubezpieczają drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie hali.

 

10. Nagrody :

W kwalifikacjach za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują puchary i dyplomy.

Prowadzona będzie również klasyfikacja na króla strzelców, najlepszego bramkarza i zawodnika.

 

11. Sprawy sporne:

Wszelkie kwestie sporne, które nie są ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ORGANIZATORZY

ZGŁOSZENIE

ELIMINACJE DO XXVI OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW

ELIMINACJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO

KSIĘŻPOL DNIA 27.01.2018 r.

Nazwa zespołu …………………………………………………………………………

Kolory kostiumów ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko trenera ……………………………………………………………

Lp.

Nazwisko i Imię

Numer na koszulce

Strzelone bramki

Uwagi

 

………………………………………….. ……………………………………………

(czytelny podpis kapitana) (czytelny podpis kierownika)

 

……………………………………………

(podpis i pieczątka lekarza)