...
Loga Fundusze Europejskie

Rajd Rowerowy na 100 rocznicę

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 14 sierpnia, 2020

Już w najbliższą niedzielę 16 sierpnia odbdzie się okolicznościowy rajd rowerowy pod patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Na trasie przejazdu organizatorzy zapewniają 
m. in. pakiet startowy, smaczny posiłek, opiekę przewodnika i pomoc w razie awarii. Serdecznie zapraszamy !

Już w najbliższą niedzielę 16 sierpnia odbdzie się okolicznościowy rajd rowerowy pod patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Na trasie przejazdu organizatorzy zapewniają  m. in. pakiet startowy, smaczny posiłek, opiekę przewodnika i pomoc w razie awarii. Serdecznie zapraszamy ! zobacz mapkę

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Rajd jest nieodpłatny
Mogą wziąć w nim udział:
–  wszyscy, którzy posiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bardzo ważne są sprawne hamulce),
– dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przybycie na start rajdu około godz. 8 –mej po Mszy Świętej w Kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju i wpisanie się na listę z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami uczestnictwa.

KAŻDY UCZESTNIK BIERZE UDZIAŁ W RAJDZIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ORGANIZATORZY ZAPEWNAJĄ:

–  opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
–  serwis techniczny w miarę możliwości na trasie rajdu,
–  smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chodzące,
–  pamiątkowe pakiety startowe (pamiątkowy proporczyk i folder z zaznaczonym przebiegiem trasy rajdu  na mapie),
–  przewodnictwo krajoznawcze na trasie rajdu
– informacje o historii miejsc, przez które będzie przebiegał rajd oraz  historii regionu,

REGULAMIN  RAJDU:

Obowiązki uczestnika rajdu:
–  zapisanie się na listę uczestników rajdu,
– zapoznanie się z Regulaminem rajdu,
–  podporzadkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom poszczególnych grup w trakcie przejazdu,
–  przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności art. 32:
– liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać  15,
– odległość  między jadącymi kolumnami nie może  być mniejsza niż 200 m,
– jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących  przepisów ruchu drogowego,
–  zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu w trakcie przejazdu,
–  przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,
–  odpowiedzialność  za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.
 Rajsk odbędzie się bez względu na pogodę pod warunkiem braku przeciwskazań z SANEPIDU

SPONSORZY:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Gminy Biszcza,
 PATRONI  MEDIALNYMI:
Biłgorajska Telewizja Kablowa, portal bilgoraj.com.pl, NOWa Gazeta Biłgorajska