...
Loga Fundusze Europejskie

EWASTE

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Całkowita wartość projektu

20 940,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

20 940,00 Euro

Cel projektu: Pozyskanie świadomość na temat e-odpadów:

  • Zachęcenie nauczycieli i uczniów do działania w zakresie gospodarowania e-odpadami,
  • Poznanie właściwych zasad zarządzania odpadami, w szczególnści ZSEE,
  • Dzielenie się swoimi doświadczeniami z nauczycielami krajów partnerskich,
  • Poznanie różnych kultur,
  • Wzrost motywacji uczniów do nauki języków obcych.

Miejsce realizacji: ZSBiO Biłgoraj, Polska, Portugali, Włochy, Rumunia, Turcja.

Opis zadań, korzyści: Projekt miał na celu poprawę świadomości uczniów w zakresie środowiska naturalnego, ekologii, zdrowia, nauki, technologii, ekonomii i odpowiedzialności społecznej w głównych szkołach projektu, a następnie w krajach partnerskich projektu i we wszystkich krajach UE. Z tego powodu opracowany został program podnoszenia świadomości w temacie ZSEE.

Dane uzyskane w trakcie realizacji projektu zostały uporządkowane w formie broszury. Ta broszura jest dostępna na platformie Etwinning oraz w bibliotekach szkół partnerskich w języku angielskim.

Wszystkie materiały opracowane w ramach projektu miały otwarty dostęp.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Marzena Gałka, Anna Kraczowska.

Nr projektu: TR01-KA219-04-57-90_2

Opracował: Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (ZSBiO)