...
Loga Fundusze Europejskie

Regionalne konsultacje „Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw”

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 4 marca, 2019

kgw starosta wicemarszalek

W Biłgoraju odbyły się regionalne konsultacje związane z rządowym wsparciem dla Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw”. Uczestniczyli w nim Beata Mazurek wicemarszałek Sejmu, Andżelika Możdżanowska sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski.

Samorząd Powiatu reprezentowali także Tomasz Rogala wicestarosta, Beata Strzałka etatowy członek Zarządu, Marian Kurzyna Przewodniczący Rady Powiatu, powiatowi radni oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Skarbowego. Tematyka spotkania dotyczyła wsparcia finansowego, działalność Kół Gospodyń Wiejskich zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 roku oraz kwestii rozliczania wydatków przez KGW. –Program „Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe” daje nowe perspektywy – mówi w rozmowie z Portalem bilgoraj.com.pl wicemarszałek Beata Mazurek i dodaje: -Po raz pierwszy Koła Gospodyń Wiejskich uzyskały samodzielność, niezależność, uzyskały osobowość prawną i wsparcie finansowe, którego do tej pory nie było. Ja jeżdżąc po Lubelszczyźnie spotykam się z pozytywnym odzewem w stosunku do tego co udało nam się zrobić. To oczywiście nie jest wszystko, nadal będziemy podejmować inicjatywy ukierunkowane na Koła Gospodyń Wiejskich, choćby o to, by mogły one korzystać ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona, że te kobiety aktywne, które prowadzą mnóstwo ciekawych i różnorodnych inicjatyw w tym te związane z kulturą mają wreszcie finansowe wsparcie. Jest to dofinansowanie działań z których wszyscy korzystamy.

A zakres działalności KGW jest naprawdę bardzo szeroki. Koła wrosły także w życie i działalność polskiej wsi. -Przede wszystkim integrujemy środowisko kobiet, spotykamy się, wymianami doświadczeniami, przepisami, podejmujemy też konkretne działania. Mamy próby śpiewu organizujemy zajęcia dla dzieci i wieczorki dla seniorów. Kultywujemy tradycyjną kuchnię, obrzędy oraz kulturę ludową, w tym zwyczaje i obyczaje, śpiew czy strój ludowy. Współorganizujemy dożynki, bierzemy udział w przeglądach i imprezach kulturalnych – wymienia Henryka Zdybel z KGW Zastawie z Gminy Goraj.
kgw starosta wicemarszalek1
-W kulturze wsi Koła Gospodyń Wiejskich od lat odgrywały i nadal odgrywają ważną role odgrywały. To skarb każdej społeczności lokalnej – mówi Starosta Biłgorajski, Andrzej Szarlip. W ocenie Starosty Powiat Biłgorajski jest wyjątkowy na tle innych rejonów Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu zauważa nie tylko ogromne zaangażowanie członkiń Kół w życie społeczno – kulturalne swych miejscowości, ale podkreśla także ich inicjatywy i promowanie Ziemi Biłgorajskiej poza jej granicami. -Mamy coś co określiłbym „smaczkami kulturowymi”. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o przysmaki kulinarne ale przede wszystkim kulturę ludową. Artystów, którzy oddają się swej pasji i dokładają cegiełkę do tego co stanowi o naszej tożsamości o naszym folklorze o naszej unikalności. Mamy laureatów w ogólnopolskich konkursach, przeglądach. To środowisko należy doceniać, należy integrować i należy wspierać oraz wzmacniać. Koła Gospodyń Wiejskich są nośnikiem kultury ludowej, tej kultury żywej, barwnej i tworzącej podstawę kultury polskiej. Spoczywa na nas olbrzymia odpowiedzialność zachowania tego wszystkiego i przekazania kolejnym pokoleniom – podkreśla Szarlip.

To wszytsko o czym mówił starosta wymaga jednak – obok zaangażowania osób działających w KGW – także środków finansowych i odpowiednich rozwiązań prawnych. Z tym zdaje sie przyszła ustawa z jesieni ubiegłego roku. -KGW nabywają – to o czym już mówiła pani marszałek – osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW. Wprowadziliśmy także cały szereg ułatwień, w tym zerowe koszty rejestracji, od 3 000 do 5000 zł w 2018 roku wsparcia finansowe na działalność statutową w zależności od liczby członkiń. Te środki panie z KGW przeznaczyć mogą na działalność statutową. to jednak nie wszystko, wprowadziliśmy rozwiązania i wyłącznie dla działalności KGW – mówiła Andżelika Możdżanowska sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jak wymieniała, dochody KGW przeznaczone na działalność statutową są bez podatku dochodowego, bez obowiązku kasy fiskalnej, z uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów (przychód do 100 tys. zł), zwolnienie z podatku VAT (do 200 tys. zł) oraz jest brak obowiązku rozliczenia rocznego CIT.

-To jednak nie wszystko – dodaje Możdżanowska. Jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej dla KGW, możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji (samorząd, rząd), opieka pełnomocnika do spraw KGW w biurach powiatowych ARiMR oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także pomoc i nadzór nad działalnością Kół Gospodyń Wiejskich Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Panie z naszego Województwa, w tym także z Powiatu Biłgorajskiego, odpowiedziały chętnie na wprowadzone zmiany, z 16 mln zł rządowego wparcia na Lubelszczyznę już trafiło blisko 3 mln zł. Tym samym Lubelszczyzna zajmuje II miejsce w kraju w wykorzystaniu środków przyznanych na Koła Gospodyń Wiejskich. -Były obawy, jakaś niepewność i chyba trochę strach – sięgać po te środki czy nie sięgać. Ostatecznie zdecydowałyśmy się na „tak” i nie żałujemy. Myślę, że te wprowadzone rozwiązania nie tylko były oczekiwane ale pobudzają nas do jeszcze większej aktywności i są jakimś świeżym powiewem – przyznaje Małgorzata Gierczak przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Zamszanki” z Zamchu, w Gminie Obsza.

Po części oficjalnej spotkania był czas na dyskusję, zadawanie pytań i wymianę opinii. Rozmawiano m. in. o kwestii RODO w działalności KGW czy kwestiach współpracy z Administracją Skarbową. Na zakończenie – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – przygotował dla wszystkich Pań słodki poczęstunek.

Źródło: bilgoraj.com.pl