...
Loga Fundusze Europejskie

W ZSS powstało koło miłośników gór

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 4 maja, 2022

Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Żurawina” powstało przy Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju. Dziś oficjalnie zainaugurowano jego działalność, a członkom wręczono legitymacje. W uroczystości uczestniczyła poseł Beata Strzałka, starosta Andrzej Szarlip, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marta Marchewka – Skurzak oraz dyrektorzy MDK i DPS w Teodorówce, OIK i MZB. Obecni byli także przedstawiciele Towarzystwa Tatrzańskiego z Chrzanowa (Małopolska).

szkolne kolo polskiego towarszystwa tarzanskiego zss bilgoraj 1
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada ponad kilka tysięcy członków w kilkudziesięciu oddziałach, kołach i szkolnych kołach. Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem. Powstało w 1873roku.

szkolne kolo polskiego towarszystwa tarzanskiego zss bilgoraj 5
-Założenie Koła ma przede wszystkim aspekt wychowawczy rehabilitacyjny. Chcemy by nasze dzieci mogły cieszyć się górami, górskimi wycieczkami i przyrodą oraz kultura gór. Planujemy również akcje związane z ekologią, akcje odkrywania najbliższej okolicy. Chcemy także organizować wycieczki i pogadanki o polskiej przyrodzie i kulturz
e – mówi  dyrektor ZSS w Biłgoraju, Aldona Kozak.

szkolne kolo polskiego towarszystwa tarzanskiego zss bilgoraj 2
-Pod pracę Koła podlegają także konkursy, wycieczki piesze i rowerowe. Spacery, wycieczki krajoznawcze, zajęcia plastyczne, dbanie o przyrodę. Chcemy tak naprawdę promować turystykę i do tej turystyki osoby w różnym wieku i różnej kondycji zachęcać
– mówi Remigiusz Lichota, prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Chrzanowie.

szkolne kolo polskiego towarszystwa tarzanskiego zss bilgoraj 3
Na uroczyste otwarcie Szkolnego Koła Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, uczniowie ZSS przygotowali część artystyczną, w tym piosenki i przyśpiewki góralskie, przedstawicie na podstawie „Rzepki” Juliana Tuwima oraz pokaz polskiego tańca narodowego „Poloneza”.

szkolne kolo polskiego towarszystwa tarzanskiego zss bilgoraj 4
-W Państwa szczególnej pracy, widać serce i troskliwe podejście do osób potrzebujących wsparcia, zrozumienia i pomocy – zwrócił się do wychowawców i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych, starosta biłgorajski. -Obok nauki, przysposobienia do życia i samodzielności, ważny jest aspekt poznawczy, edukacyjny i charakterotwórczy podróży i turystyki. Jestem przekonany, że otwarte dziś Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, będzie impulsem do szkolnych wycieczek, do poznawania piękna polskiej przyrody, tej przyrody naszych gór ale i całej Polski. Jestem pewien, że wycieczki, prelekcje, zajęcia tematycznie związane z turystyką i odpoczynkiem na łonie naszej przyrody pozostawią wspaniałe wspomnienia, pozwalające nie tylko patrzeć inaczej na świat ale i dbać o to co nas otacza. Gratuluję pomysłu i życzę powodzenia w działalności Koła. Niech przyświeca m otwarte serce dla uczniów – członków koła i przyrody, którą będą odkrywać
– podkreśla Andrzej Szarlip.