...
Loga Fundusze Europejskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza rekrutację na dwudniowe spotkania w Powiecie Biłgorajskim

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 23 sierpnia, 2022

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”. Zobacz do kogo skierowane jst spotkanie, jaka wiedza bedzie przekazywana, kto będzie sprowadził spotkania oraz jaki będzie ich harmonogram.

Spotkania przeznaczone są dla:
    przedstawicieli samorządu terytorialnego (gmin i powiatu), w tym dla osób decyzyjnych i mających wpływ na rozwój usług społecznych oraz ekonomii społecznej (ES),
    przedstawicieli PES takich jak: KIS, CIS, WTZ, ZAZ, NGO, Koła Gospodyń Wiejskich,
    przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych działających w następujących powiatach: ryckim, łęczyńskim kraśnickimi janowskim,
    przedstawicieli OWES-ów i liderów lokalnych działających na rzecz społeczności lokalnej,
    pracowników OPS, PCPR, PUP, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zlecania usług społecznych PES.

Podejmowane zagadnienia
Część 1 – Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej:
    zlecanie usług społecznych oraz ich rozwój w społecznościach lokalnych,
    diagnozowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne,
    diagnozowanie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców usług społecznych,

· współpraca JST i PES w zakresie realizacji usług społecznych przez PES.

Część 2 – Klauzule społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej:
· klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych,
· praktyczne zastosowanie klauzul społecznych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej,
· korzyści wynikające ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla samorządów lokalnych, mieszkańców i podmiotów ekonomii społecznej,
· możliwość zastosowania klauzul społecznych w postępowaniach realizowanych w gminach i powiatach, będących uczestnikami warsztatów.

Harmonogram spotkań:
Część 1. Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

Powiat biłgorajski, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, sala 104, 26 września 2022 r., prowadzący: Przemysław Kozak

Część 2. Klauzule społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej

Powiat biłgorajski, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, sala 104, 4 października 2022 r., prowadzący Tomasz Schimanek.

Nasi eksperci:
Przemysław Kozak
Psycholog, trener. Absolwent Institute of Leadership and Management, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód.

W latach 2010-2018 pracował w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zarządzając działalnością gospodarczą oraz uczestnicząc w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej. Doradca tematyczny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach”.

Zrealizował kilkaset godzin szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych i pracowników instytucji samorządowych zajmujących się ekonomią społeczną (w tym JST, PUP, OPS, PCPR). Brał udział w opracowaniu nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”.

Tomasz Schimanek
Polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 25 lat związany z sektorem pozarządowym, obecnie ekspert ds. programów społecznych i organizacji pozarządowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca i współpracownik Forum Darczyńców w Polsce, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji; szkoleniowiec i doradca dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem.

Od ponad 15 lat zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej. Uczestniczył w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, doradza podmiotom ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej działalności oraz samorządom terytorialnym w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W latach 2009-2014 był członkiem grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Premierze RP.

Od ponad 7 lat promuje społeczne zamówienia publiczne jako instrument wspierający rozwój podmiotów ekonomii społecznej. W tym czasie udzielił ponad 300 godzin doradztwa, szkoleń i warsztatów dotyczących społecznych zamówień publicznych, adresowanych głównie do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Współpracował w tym zakresie m.in. z Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (m.in. w Białymstoku, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie) oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej oraz społecznych zamówień publicznych.

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkań jest Ewa Chudzik, adres e-mail: ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl, tel.: 81 528 76 24

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej, na 2 dni przed planowanym spotkaniem w części 1 tj. powiat biłgorajski do 22.09.2022 do godziny 12:00.