...
Loga Fundusze Europejskie

Rehabilitacja 25 plus

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 4 kwietnia, 2022

Oddział Lubelskiego Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 16 maja 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, w roku szkolnym 2022/2023 stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2,5 tys. zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są od dnia 16 maja 2022 roku, do 17 czerwca 2022 roku.

Adresatów programu zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik na 1 do procedur, który znajduje się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu, Program i zadania PFRON.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określających:
zakres świadczenia usług i ich wymiar godzinowy;
planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Informacji w sprawie udziela Agnieszka Kluś, pod numerem telefonu 81 446 76 17.

Małgorzata Paprota
dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON