...
Loga Fundusze Europejskie

Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 3 listopada, 2022

polski lad autodrom
Zadanie współfinansowe z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Obszar inwestycyjny:                      Infrastruktura sportowa

Kwota orzeznaczona                      26 224 054,67 zł
Wartość oferty                                 30 999 999,00 zł
POLSKI ŁAD:   
Dofinansowanie                               14 998 500,00 zł
Wkład własny do Polskiego Ładu    1 666 500,00 zł
Wkład własny                                  14 334 999,00 zł

Opis inwestycji:
Budowa toru MOTOPARK Biłgoraj poprzez rozbudowę i modernizację jedynego toru kartingowego w woj. lubelskim na potrzeby sportów motorowych – m. in. kartingowych, samochodowych, motocyklowych i doskonalenia technik bezpieczeństwa jazdy. Zakłada się budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury – w tym edukacyjnej – z dostosowaniem jej do zawodów rangi krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu i uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (priorytet 1).

Dofinansowanie realizacji inwestycji sprawi, że jedyny tego typ tor w województwie lubelskim, stanie się jedną z ważnych wizytówek Lubelszczyzny. Rewitalizacja wysłużonego i obecnie wyłączonego z używania (ze względu na stan techniczny) toru wyścigowego z 1980 roku ma na celu dostosowanie jego infrastruktury do standardów zawodów sportów motorowych rangi krajowej. Wagę inwestycji potwierdza ujęcie odbudowy toru w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 w obszarze kierunków działań służących wzmacnianiu funkcjonalnemu miast. Wraz z torem powstanie Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy oferujący dedykowaną infrastrukturę o najwyższym standardzie europejskim, spełniający warunki wyznaczone przez Ministra Infrastruktury.

Będzie to także impuls dla lokalnego rozwoju gospodarczego. MOTOPARK znacząco zwiększy rozpoznawalność Biłgoraja, Powiatu i Roztocza. Ponadlokalne imprezy sportowe przyciągną tysiące interesariuszy sportów motorowych z terenu całej Polski. Inwestycja wesprze cele zrównoważonego rozwoju: równość płci, edukację w sferze technik jazdy, bezpieczeństwo i włączenie społeczne. Zakres rzeczowy związany jest z kompleksową budową, przebudową i rozbudową toru dostosowaną do wymogów homologacji na organizację zawodów i imprez o skali ogólnopolskiej oraz infrastruktury towarzyszącej. Na torze odbywać się będą wyścigi kartingowe, samochodowe i motocyklowe. Infrastruktura toru pozwoli na organizowanie także imprez okolicznościowych: targów motoryzacyjnych, festynów, koncertów. Planowany zakres inwestycyjny zawiera m. in (budowa, przebudowa, modernizacja wraz z zakupem niezbadanego wyposażenia):
– tor o nawierzchni asfaltowej i szutrowej (priorytet 1);
– wieżę startową, oświetlenie i sygnalizację;
– boksy dla zawodników;
– trybuny, osłony dźwiękochłonne, ogrodzenia, bariery zabezpieczające (energochłonne);
– parkingi, obiekty zaplecza;
– odnawialne źródła energii (priorytet 1);
– płyty poślizgowe dla celów szkoleniowych;
– zagospodarowanie terenu;
– dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami.