...
Loga Fundusze Europejskie

Rocznica napaści sowieckiej

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 19 września, 2012
17_wrzesien2012m
Upamiętniliśmy 73. rocznicę zbrojnej napaści dokonanej 17 września 1939 roku przez ZSRR na Polskę. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego wraz z dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zajął się organizacją tego spotkania. Obchody odbyły się w poniedziałek 17 września pod Krzyżem Katyńskim na cmeWzięły w nich udział: organizacje kombatanckie, poczty sztandarowe, delegacje z instytucji i zakładów pracy. Powiat Biłgorajski reprezentowali Starosta Marian Tokarski oraz Etatowy Członek Zarządu Józef Czarny. Samorząd Biłgoraja reprezentował Wiceburmistrz Michał Dec oraz Przewodniczący Rady Miasta Marian Klecha. Na uroczystość licznie przybyła młodzież szkolna.ntarzu przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju.

 

 
Rozpoczęto mszą św. Kazanie wygłosił ks. Piotr Nogas, wikariusz parafii pw. WNMP w Biłgoraju. Mówił o dwóch ważnych wrześniowych datach:
Są takie chwile, daty, rocznice, które nas przyciągają, łączą i jednoczą. Przychodzimy dziś na cmentarz pod Krzyż Katyński w imieniu pamięci, która jednoczy Polskę. Tamten czas symbolizują dwie daty: 1 września – agresja hitlerowskich Niemiec z zachodu, a druga data 17 września – agresja związku sowieckiego ze wschodu. Tym samym wrzesień był pierwszym miesiącem wojny, która zmieniła oblicze Europy i całego świata, wojny, która odebrała wolność naszej ojczyźnie. Wspominamy dzisiaj tych wszystkich, którzy wtedy mężnie stanęli w obronie wolności, niepodległości, ale też w obronie ludzkiej godności – mówił kapłan.
Po wspólnej modlitwie wystąpił Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, który przypomniał tragiczne wrześniowe wydarzenia:
Spotykamy się tu, jak każdego roku, w tym samym miejscu na biłgorajskim cmentarzu pod Krzyżem Katyńskim, by wspomnieć te tragiczne wydarzenia napaści wojsk sowieckich na Polskę, aby uczcić pamięć ofiar stalinowskiego terroru. Wojska sowieckie łamiąc obowiązujący pakt o nieagresji przekroczyły wschodnią granicę naszego państwa, przyśpieszając i pieczętując klęskę wojny obronnej Polski. Zaatakowane jednocześnie od wschodu i zachodu wojska polskie nie miały żadnych szans w starciu z dwoma wielkimi agresorami. Oficjalnym powodem agresji, przekazanym światu, była fałszywa informacja o rzekomym opuszczeniu terytorium kraju przez polski rząd oraz wzięcie pod opiekę jakoby bezbronnej ludności białoruskiej i ukraińskiej – wspominał starosta.
Władze sowieckie uznały wszystkie układy i porozumienia zawarte z Rzeczpospolitą za nieobowiązujące. W dniu 28 września 1939 roku w Moskwie podpisano niemiecko – radziecki układ o granicach i przyjaźni, w myśl którego linia podziału Polski przebiegała wzdłuż Sanu i Bugu. Pod okupacją sowiecką znalazło się 200 tys. km² zamieszkałych przez 13 mln ludności.
Celem działań Stalina była jak najszybsza sowietyzacja społeczeństwa polskiego, czyli uczynienie z niego takiego, które będzie bezwolne anonimowe, pozbawione liderów i w pełni podporządkowane władzy radzieckiej. W tym celu rozpoczęto atak na polskie elity. Powszechne stały się masowe aresztowania i deportacje naszych rodaków. W latach 1940- 41 wywieziono na Syberię i do Kazachstanu około 260 tys. Polaków. Po 17 września do niewoli radzieckiej dostało się ponad 18 tys. oficerów reprezentujących różne stopnie i formacje wojskowe. Znaczną część uwięzionych stanowili oficerowie rezerwy: naukowcy, lekarze, prawnicy, inżynierowie i nauczyciele, którzy stanowili elitę społeczeństwa polskiego. Wielu zostało zamordowanych strzałem w tył głowy. Liczba wszystkich ofiar, obywateli polskich, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką jest wciąż trudna do ustalenia.
Na zakończenie młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przedstawiła krótką część artystyczną. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.