...
Loga Fundusze Europejskie

Rozmawiają o ekologicznej energii

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 2 sierpnia, 2011
W czerwcu i lipcu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała cykl seminariów w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej objętych honorowym patronatem Krzysztof Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego. Powiat Biłgorajski także bierze udział w tym projekcie. Starosta Biłgorajski, Marian Tokarski objął honorowym patronatem seminarium w Tomaszowie Lubelskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
Celem seminarium było przedstawienie istniejącego potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) w powiecie zamojskim, tomaszowskim i biłgorajskim oraz możliwości jego wykorzystania, jak również zaprezentowanie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych w ramach projektu przez TNS OBOP, które dotyczyły m. in. nastawienia mieszkańców powiatów ziemskich województwa lubelskiego do przewidywanej zmiany gospodarczej związanej z branżą OZE.
Organizatorzy mają również nadzieję na zainicjowanie współpracy pomiędzy uczestnikami seminarium w ramach partnerstwa lokalnego w celu stworzenia lokalnej koncepcji rozwoju wykorzystującej potencjał OZE i/lub poprawiającej efektywność energetyczną. Koncepcje partnerstw lokalnych będą mogły zostać zgłoszone do konkursu ogłoszonego wkrótce przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, m. in. na portalu projektowym www.energetycznikreatorzyzmian.pl . Spośród nadesłanych aplikacji kapituła konkursowa wybierze trzy najlepsze lokalne koncepcje rozwoju wykorzystujące potencjał OZE, które uzyskają dalsze wsparcie, m. in w postaci opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę efektywności energetycznej oraz wizyt studyjnych do gmin w Polsce, które mogą pochwalić się doświadczeniem w wykorzystywaniu potencjału OZE. Ponadto zwycięskie partnerstwa będą promowane na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl oraz podczas konferencji w czerwcu 2012 roku jako dobre praktyki regionalne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.