...
Loga Fundusze Europejskie

Rozmawiali o petycjach

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 9 września, 2015

petycjeW piątek, 4 września, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, fundacji i stowarzyszeń, a dotyczyło ustawy o petycjach. Organizatorem było Starostwo i Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych Tomasz Schimanek przybliżył zebranym założenia nowej ustawy. Spotkanie otwierał Jarosław Piskorski Wicestarosta Biłgorajski oraz Irena Gadaj prezes BARR.

6 września br. wchodzi w życie ustawa o petycjach, uchwalona 11 lipca 2014 r. Określa ona zasady i warunki składania oraz rozpatrywania petycji, których adresatem będą wszelkie organy publiczne, w tym samorządy terytorialne i ich jednostki oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych. Petycje mogą być składane przez obywateli, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne w tym organizacje pozarządowe. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.