...
Loga Fundusze Europejskie

Rozmowy o historii

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 26 listopada, 2012

historycy_onz_-_m

Reprezentanci świata nauki (historycy) z Rosji, w piątek 23 listopada, odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, szkolłę podległą Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju. Wizyta w szkole była jedną z cyklu wizyt w ramach realizacji projektu „Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Projekt realizuje Instytut Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie.

 

Naukowcy spotkali się z Marianem Klechą dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących (tworzy go Gimnazjum Powiatowe i LO im. ONZ), który przedstawił strukturę szkoły, jej osiągnięcia i cele. Z kolei dr Arkadiusz Jastrzębski (koordynator projektu z ramienia szkoły) nauczyciel historii w ZSO był narratorem prezentacji o szkole, opowiadał o sposobach nauczania, o wymogach stawianych uczniom i o współpracy międzynarodowej. Goście pytali o sposób nauczania historii w Polsce, interesowały ich założenia programowe o których m.in. mówiła Jolanta Rycyk wicedyrektor ZSO. W programie było też zwiedzanie szkoły. Delegacja w Rosji podczas kilkudniowego pobytu w Polsce odwiedziła także Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMSC, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz Instytut Europy Środkowo – Wschodniej.

W lipcu br. w Ambasadzie RP podpisana została trzyletnia umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej a Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Sygnatariuszami umowy byli prof. Jerzy Kłoczowski i prof. Aleksandr Oganowicz Czubarian, dyrektor Instytutu Historii Powszechnej RAN, członek rzeczywisty RAN. Podpisano też protokół dodatkowy poświęcony wspólnie realizowanemu projektowi „Polska – Rosja: jak przełamać fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”. Na realizację tego projektu IEŚW uzyskał w 2012r. grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt przewiduje przygotowanie w ciągu dwóch-trzech lat antologii wypisów z tekstów źródłowych i literatury dotyczącej stosunków polsko-rosyjskich, ich historii, a także wzajemnego oglądu obu krajów. Będzie ona przeznaczona dla nauczycieli historii, ale też dla polskich i rosyjskich studentów. Przewidziane jest też przygotowanie rekomendacji metodycznych dla polskich i rosyjskich nauczycieli historii, organizowanie roboczych spotkań, seminariów, wykładów. Polscy historycy będą mieli okazję do osobistego kontaktu z rosyjskimi nauczycielami historii, podobnie jak historycy rosyjscy spotkają się z polskimi nauczycielami. Strony zobowiązały się też do popierania wzajemnej publikacji prac, wymiany literatury naukowej i ułatwiania wzajemnego dostępu do archiwów w Polsce i Rosji.