...
Loga Fundusze Europejskie

Są pieniądze na długi szpitala

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 1 września, 2011
Powiat Biłgorajski został objęty wieloletnim programem pn „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. W dniu dzisiejszym w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Wicestarosta Stanisław Schodziński przy kontrasygnacie Skarbnika Grzegorza Płechy podpisali umowę na dotację celową z Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po przekształconym szpitalu w Biłgoraju. Jest to kwota 16 mln 629 tys. zł.