...
Loga Fundusze Europejskie

Dziękczynienie za plony

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 29 sierpnia, 2011
dozynki_2011m
Rolnicy powiatu biłgorajskiego podczas ostatniej niedzieli, 28 sierpnia, spotkali się na uroczystej mszy dożynkowej. Po wspólnej modlitwie wszyscy podzielili się chlebem. Dopisali goście i pogoda. W tym roku dożynki Powiatu Biłgorajskiego odbyły się w Gminie Tereszpol.
Gospodarzami dożynek byli Marian Tokarski Starosta Biłgorajski oraz Jan Mielnik Wójt Gminy Tereszpol. Funkcję starostów pełnili: Stanisława Lewandowska i Zbigniew Kiesz. Starościna mieszka wraz rodziną (mąż i dwie córki) w Tereszpolu Zygmuntach. Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 6,36 ha w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Starosta– wraz z żoną i trójką dzieci (dwóch synów i córka) mieszka w Lipowcu. Państwo Kieszowie mają 140 ha gospodarstwo rolne, zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą.

Dożynki rozpoczęły się uroczystym pochodem, który spod szkoły wyruszył na boisko gminne. Tworzyły go kolorowe delegacje wieńcowe z gmin powiatu biłgorajskiego. Na jego czele szła orkiestra dęta z Potoka Górnego.

Rolników, mieszkańców gminy Tereszpol oraz przybyłych gości witał Jan Mielnik, Wójt Tereszpola. Władze rządowe reprezentowała Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski. Byli także Arkadiusz Bratkowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Tomasz Pękalski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Henryk Kaproń Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W dożynkach uczestniczyli także przedstawiciele Rady Powiatu w Biłgoraju na czele z przewodniczącym Mirosławem Późniakiem, a także samorządowcy: wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu oraz kierownicy i dyrektorzy instytucji działających na terenie powiatu.

Modlitwa za plon

Uroczysta Msza odbyła się na stadionie gminnym w Tereszpolu Zaorendzie. Koncelebrowali ją ks. biskup Jan Śrutwa oraz ks. dziekan Józef Flis proboszcz parafii p.w. WNMP w Biłgoraju i ks. Antoni Gębala proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Tereszpolu. Podczas kazania ks. biskup mówił o chrześcijańskich obyczajach w szczególności o tych, związanych z dożynkami.
– Te dożynki to jest takie przyznanie się do Boga, Kościoła i Papieża. Trzeba odejść stąd z mocniejszym, naprawionym sercem, trzeba to serce ustawiać od nowa – żeby biło po Polsku, żeby biło po katolicku. Bo tylko taka droga prowadzi do Boga. Wielkim złem jest niewiara, ona zabija ducha i rozsiewa wokół nienawiść – mówił ks. biskup.
W homilii nawiązał także do współczesnych wydarzeń na świecie: do niedawnej wizyty Papieża Benedykta XVI w Hiszpanii, także do nieprzychylnych komentarzy w mediach o tym wydarzeniu. Wspomniał również Danutę Siedzikównę ps.Inka, sanitariuszkę AK.
Za sprawowanie Mszy ks. biskupowi dziękował gospodarz tereszpolskiej parafii ks. Antoni Gębala, który wspomniał, iż za kilka dni ks. biskup obchodzić będzie jubileusz święceń. Z tej okazji zebrani odśpiewali mu pieśń intencyjną i uroczyste 100 lat. Biskupowi Śrutwie dziękował również Marian Tokarski Starosta Biłgorajski.

Życzenia dla rolników

Po wspólnej modlitwie do zebranych zwrócił się Starosta Marian Tokarski.
– Ten bochen chleba otrzymany z rąk starostów powiatowych dożynek, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało w naszej ukochanej ziemi biłgorajskiej, jest symbolem z jednej strony obfitości bożych darów, z drugiej – trudu rolniczego. Życzę wszystkim rolnikom, aby nastał dobry czas dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę dużo zdrowia i pomyślności wam wszystkim, waszym rodzinom i najbliższym, życzę zawsze wysokich plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonanej pracy – zwrócił się do zebranych.
Starosta przypomniał strukturę gruntów w powiecie oraz główne uprawy, omówił także najważniejsze inwestycje. Podkreślał rolę i zaangażowanie w poprawę infrastruktury Ziemi Biłgorajskiej przez samorząd powiatu oraz gminy. Na zakończenie delegacjom wieńcowym wręczył podziękowania.

Odznaczenie prezydenckie

Podczas uroczystości dożynkowych odbyło się wręczenie odznaczenia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi na rzecz społeczności lokalnej po raz drugi Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Jan Albrycht, były wójt Gminy Księżpol. Medal w imieniu prezydenta wręczała Wojewoda Genowefa Tokarska. Pani Wojewoda z okazji dożynek serdeczne życzenia przekazała rolnikom naszego powiatu.
– Te piękne wypieki chleba świadczą o waszej otwartości, szczerości i gościnności. Święto plonów jest świętem radosnym, przychodzimy dziękować Bogu za to, że mogliśmy zebrać plony. Jest to także czas podziękowania ludziom za ich trud. W rolnictwie trzeba pracować przez okrągły rok, codziennie, także w niedzielę i święta. Chcę podkreślić to umiłowanie ziemi przez rolników. Opłacalność jest różna, ale wy trwacie w jej uprawie, bo wiecie co ziemia znaczy dla narodu.
Podkreślała gościnność ziemi tereszpolskiej oraz mieszkańców Tereszpola, którzy wspólnie z samorządem Powiatu Biłgorajskiego zajęli się trudem organizacji dożynek powiatowych.

Tańce i śpiew

Występy artystyczne rozpoczęło przedstawienie pt. „Ściele się wesele” w wykonaniu grupy pod nazwą Przyjaciele Pewnej Stokrotki, którą tworzą podopieczni DPS w Teodorówce. Kierownikiem jest Adam Kozera. Kolejny był występ Zespołu Śpiewaczy Żurawina z Korytkowa Małego. Malowniczo zaprezentował się także Zespół Tańca Ludowego Tanew z MDK w Biłgoraju. Publiczność obejrzała także prezentacje Zespołu Folklorystycznego ze Smorynia, Zespołu Żeńcy z Turobina, wielopokoleniowego Zespołu Folkowego Smeredyna z Zań (gmina Księżpol), Czeremchy z Gromady, zespołu Zastawianki z gminy Goraj. Można było również posłuchać Chóru Oaza z Tereszpola. W międzyczasie swoje wiersze prezentowali poeci: Halina Juszczak kierowniczka GOPS w Tereszpolu i Tadeusz Szeptuch pracownik miejscowego Urzędu Gminy. Na zakończenie wystąpił rockowo – pankowy tereszpolski zespół Feed. Podczas zabawy tanecznej grał zespół Baflo.
Patronatem medialnym dożynki objęli: Biłgorajska Telewizja Kablowa, Portal bilgoraj.com.pl, Dziennik Wschodni, Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, NOWa Gazeta Biłgorajska, Portal www.biłgorajska.pl
 
PKO-BANK-m
Dożynki powiatu zasponsorował także PKO BP.