...
Loga Fundusze Europejskie

Ścieżka chemiczna uczniów z LO im. ONZ

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 10 grudnia, 2019

image 04 12 19 01 21 1Uczniowie I LO im. ONZ uczestniczą w projekcie „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” realizowanym od marca 2019 do listopada 2020 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W ramach projektu dwie grupy młodzieży wyjeżdżają cyklicznie na zajęcia warsztatowe odbywające się  godzinach od 9.30 do 15.30 w laboratoriach Zakładu Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  27 listopada, już po raz trzeci, 30-osobowa grupa uczniów I LO im. ONZ uczestniczyła w cyklu zajęć edukacyjnych i badawczych z chemii, mających na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz inspirowanie do twórczego myślenia. Tym razem młodzież wykonywała doświadczenia oraz zadania dotyczące reakcji chemicznych.
    Natomiast 30 listopada pięcioro uczniów wzięło udział w kolejnych zajęciach, organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z chemii. Młodzi chemicy wykonywali  doświadczenia dotyczące rozpoznawania anionów i kationów, analizy ilościowej substancji, a także uczyli się korzystania z programu komputerowego „ISIS Draw 2.3”, pozwalającego rysować układy związków organicznych oraz ich przestrzenne modele.
    Poprzez udział w niekonwencjonalnych zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach projektu, młodzież podnosi swoje kompetencje z zakresu chemii, uczy się rozwiązywania problemów oraz kreatywnego myślenia.