...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 3 grudnia, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na II sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Biłgorajskiego.
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
  15. Sprawy różne.
  16. Zamknięcie obrad.

Sesję można oglądać on-line poprzez link: https://www.youtube.com/watch?v=l0V87Z-rVMA