...
Loga Fundusze Europejskie

Seniorzy na start w powiecie biłgorajskim

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 25 marca, 2021
Złożony przez powiat biłgorajski wniosek „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ramach działania 11.2 udało się pozyskać dotację w kwocie blisko 1,5 ml zł, a całkowita wartość projektu to ponad 1,7 mln zł. Wkład więc własny powiatu biłgorajskiego to nieco ponad 270 tys. zł.

-Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości usług dla osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Powiatu Biłgorajskiego – Miasta Biłgoraj oraz gminy wiejskiej Tereszpol, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia dwóch Klubów Seniora oraz utworzenia dwóch miejsc świadczenia usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie do końca 2022, a jego wykonanie przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością czy niesamodzielnością mieszkańców naszego powiatu wyjaśnia starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip.

Jeśli chodzi o koszty bezpośrednie, to przez czas realizacji projektu na zakupy m. in. do pracowni czy wyposażenia Klubów Seniora przeznaczonych ma być ponad 750 tys. zł, w podziela na Biłgoraj i Tereszpol. Ponadto ponad 300 tys. zł ma być wydatkowane na zagospodarowanie czasu wolnego w Klubie Seniora w Biłgoraju, i podobna kwota przeznaczona ma być na placówkę w Tereszpolu. Do tego dochodzi niespełna 100 tys. zł na usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu w Biłgoraju i Tereszpolu.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparciem objęta zostanie grupa 44 osób starszych, niesamodzielnych ze względu na wiek. Będą to mieszkańcy miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.