...
Loga Fundusze Europejskie

Skup i możliwości zagospodarowania zbóż wyprodukowanych przez rolników Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 13 sierpnia, 2014

sytuacja na rynku zbozmW Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, 13 sierpnia br. odbyło się – zorganizowane przez Starostę – spotkanie poświęcone tematyce skupu i możliwości zagospodarowania zbóż wyprodukowanych przez rolników Powiatu Biłgorajskiego. Uczestniczyli w nim m. in. przedstawiciele ODR, ARiMR, PZZ w Zamościu oraz lokalni przedsiębiorcy z branży młynarskiej i piekarniczej.

Przybyłych gości przywitał Marian Tokarski – organizator spotkania. Starosta określił cel spotkania i przedstawił własne spostrzeżenia dotyczące bieżących problemów branży zbożowo – spożywczej. Podkreślił, iż Powiat Biłgorajski jest powiatem typowo rolniczym, co potwierdzają dane statystyczne, które stanowią, iż Powiat zajmuje powierzchnię 168 tys. hektarów, a ponad 72 tys. hektarów to grunty orne. Powierzchnia upraw zbóż zajmuje 32 tys. hektarów w tym: pszenica – 10,5 tys. hektarów, żyto – 3,5 tys. hektarów, jęczmień – 5,0 tys. hektarów, owies – 2,6 tys. hektarów. Sprzyjające uprawom dogodne warunki atmosferyczne sprawiły, że rok 2014 można uznać za rok urodzaju zarówno w Polsce jak i na świecie.

-Z analizy sytuacji rynku zbóż w Powiecie Biłgorajskim wynika, iż w tym roku mamy do zagospodarowania około 47 tys. ton pszenicy, ok. 10 tys. ton żyta, 18 tys. ton jęczmienia i porównywalna ilość pszenżyta. Mając to na uwadze chciałbym zachęcić wszystkich do zidentyfikowania źródła problemu i wyciągnięcia wniosków przejawiających się w zaproponowaniu konkretnego działania, by ożywić skup – zaznaczył Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Starosta wyliczył także, że cena tony pszenicy waha się w przedziale 480 – 650 zł, a żyta od 400 do 500 zł. Nasz rynek zalewa także zboże ze Słowacji, Węgier czy Ukrainy. -Ten import i zagospodarowanie tego zboża wywołują trudności w obrocie zbóż zebranych na naszym terenie – zauważył Starosta i dodał, że importowanie dużej ilości zbóż powoduje, że stajemy się w większości konsumentami” importowanego pieczywa”. Chcemy wspierać i pomagać rodzimym rolnikom i przedsiębiorcom kupujących na lokalnym rynku, a przez to wspierać polską gospodarkę, a nie słowacką, węgierską czy portugalską.

Następnie zabrał głos Tadeusz Kapka przedstawiciel Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Zbożowego „KAPKA” Kapka T. i B. Kapka Sp. j., który stwierdził, iż problem skupu regionalnego zboża wynika głównie z jego niskiej jakości. Alfred Sobótka przedstawiciel Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju zaznaczył, iż jakość wyprodukowanego zboża w głównej mierze zależeć będzie od zaangażowania producenta w technologię uprawy. Stanowisko to potwierdziła Wanda Syta zastępca kierownika Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju, która przyznała, że na jakość zbóż wpływa w dużej mierze technologia uprawy zbóż i warunki pogodowe.

Podczas dyskusji Starosta Biłgorajski zaapelował, żeby na oznakowaniach pieczywa dodać opis wyprodukowano z lokalnej mąki, co pozwoli klientom świadomie wspierać rodzimych rolników. Zenon Małysz Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta wyjaśnił, iż brak jest prawnych przeciwwskazań do zamieszczania dodatkowego oznakowania produktów mianem produktu regionalnego. Jan Gałan pracownik Wydziału Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju zaproponował, by wspólnie samorząd, rolnicy oraz przedsiębiorstwa z branży młynarskiej i piekarniczej zadbali o dobrą promocje artykułów uzyskanych z rodzimych zbóż na rynku lokalnym.

Janusz Hałas dyrektor Zamojskich Zakładów Zbożowych w Zamościu poinformował, iż Zakłady przez niego zarządzane nie posiadają znacznych zapasów zbóż z lat ubiegłych i związku, a w związku z tym nie ma problemu ze skupem zbóż. Dodał również, iż jakość dostarczanych zbóż uległa istotnej poprawie, co ma wpływ na skup i ceny. W kwestii opłacalności produkcji Tadeusz Kapka stwierdził, iż opłacalność produkcji zbóż uzależniona jest przede wszystkim od posiadanego areału i jakości dostarczanego zboża, zakłady przetwórcze, mające podpisane długoterminowe umowy z partnerami zewnętrznymi muszą mieć gwarancję dostaw sprawdzonego surowca.

Na zakończenie Starosta zaapelował do Zespołu Doradztwa Rolniczego o doszkalanie rolników w kwestii uprawy zbóż, a do piekarzy o wprowadzenie oznaczeń, że sprzedawane pieczywo wypiekane jest z mąki uzyskanej ze zbóż zebranych na Ziemi Biłgorajskiej.