...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXXIX sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 11 sierpnia, 2014

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Mirosław Późniak
Przewodniczący Rady Powiatu