...
Loga Fundusze Europejskie

Sposób na Sukces

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 30 marca, 2021
Wzorem lat ubiegłych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Od 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej co roku obejmuje swoim patronatem nasz konkurs. Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także środków PROW. Upowszechnianie tych przykładów staje się inspiracją dla osób, które chcą realizować kolejne ciekawe przedsięwzięcia na obszarach wiejskich.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do XXI edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:
– Małgorzata Pucek, 517 111 507, 22-125 62 12, m.pucek@cdr.gov.pl
– Beata Filipiak, 22-125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl