...
Loga Fundusze Europejskie

Spotkanie w sprawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 22 lutego, 2024

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 Lutego 2024 r. odbędzie się spotkanie, dotyczące realizacji zadania pt.: “Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Turobin, Powiat Biłgorajski wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w standardzie wykonania zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” wg umowy nr IZ.273.6.2024 z dnia 25.01.2024 r.

Miejsce posiedzenia – siedziba Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, sala 109, początek posiedzenia godz. 800.

Przedmiotem Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) będzie uszczegółowienie wytycznych do wykonania projektów uproszczonych planów urządzania lasu (upul), a w szczególności:

  • ujednolicenia formy i zakresu dokumentacji przyjęcia wieków rębności zaprojektowania użytkowania rębnego i przedrębnego
  • zaplanowania zadań i wskazań hodowlanych dostosowanych do miejscowych warunków przyrodniczych (TD i orientacyjne składy odnowień dla poszczególnych TSL)
  • synchronizacji działań proceduralnych i organizacyjnych zainteresowanych stron warunkujących sprawny przebieg prac i zatwierdzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.
  • usprawnienia przebiegu ustawowych procedur związanych z informowaniem zainteresowanych stron o wykonywaniu prac urządzeniowych oraz opiniowaniem, konsultowaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu.

Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach może uczestniczyć każdy zainteresowany sposobem prowadzenia gospodarki leśnej w lasach będących przedmiotem prac urządzeniowych.