...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 23 lutego, 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 1078 mb, w km 17+650 – 18+728 obejmuje wykonanie następujących robót:

  • wykonanie nowej nawierzchni,
  • przebudowę odcinków przełomowych,
  • przebudowę
  • zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami,
  • remonty przepustów pod koroną drogi, regulacja i odmulenie istniejących rowów przydrożnych,
  • oznakowanie poziome i pionowe,
  • budowa linii zasilającej oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych.