...
Loga Fundusze Europejskie

Spotkanie ze strażakami OSP. Rozmawiano o dotacjach z budżetu państwa

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 28 sierpnia, 2019

strazak 500027 sierpnia br. sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Biłgorajskiego. Było ono poświęcone zasadom udzielania dotacji dla OSP na zadania publiczne poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Doceniając fakt, że Ochotnicza Straż Pożarna od wielu lat realizuje nie tylko zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, ale też inne działania, które pozostają w wymiarze publicznym związane z szeroko pojętą ochroną oraz profilaktyką przeciwpożarową – zdecydowano o nadaniu im rangi ustawowej. Do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:
– organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
– organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
– upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Rząd przewidział także wydatki na realizację tych zadań. -Środki będą pochodziły z budżetów. W 2019 roku OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa maksymalnie 82 mln zł. To jest dotacja dla każdej jednostki w kwocie 5 tys. zł. Środki te trafią do zainteresowanych za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a składać je należy do 10 września br. poprze Komendę Powiatową PSP. Wniosek nie jest skomplikowany, jednak by ułatwić jego wypełnienie, jako władze powiatowe oddelegowaliśmy pracownika, który służył będzie pomocą osobom zainteresowanym. Zachęcamy by z tej możliwości skorzystać – podkreśla Beata Strzałka, etatowy członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego.