...
Loga Fundusze Europejskie

Geoportal – ważna zmiana – RODO

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 8 czerwca, 2018

geoportal

Zapraszamy do korzystania z geoportalu w trybie chronionym (połączenie jest szyfrowane). To rozwiązanie jest dedykowane dla wykonawców prac geodezyjnych, komorników. Kolejny moduł, ze względu na dane osobowe jakie są w nim zawarte, udostępniony jest tylko podmiotom publicznym lub podmiotom niebędącymi podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne. Takim znamiennym przypadkiem są tutaj gminy Powiatu, które bazę danych wykorzystują między innymi do naliczania podatków czy do ustalania numeracji adresowej, a podkłady mapowe z pełną treścią do aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

Dostęp jest nieodpłatny.

W związku z RODO – poniżej wyciąg z umowy dla geodetów (oraz inne w zakładce do pobrania):

  1. Zgłaszający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) Przed rozpoczęciem prac, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zgłaszający zobowiązuje się zastosować środki organizacyjne dla zapewnienia właściwej ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich dalszym udostępnieniem, w tym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zachęcamy do podpisywania umów oraz do korzystania w trybie publicznym

(korzystanie z danych publicznych bez zmian).