...
Loga Fundusze Europejskie

Spotkanie ze stypendystami

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 26 listopada, 2013

spotkanie ze stypendystamim18 listopada 2013 roku, w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Z wyróżnionymi uczniami szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski spotkali się członkowie Zarządu Powiatu.

W spotkaniu, które odbyło się 26 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uczestniczyli stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy. Radę Powiatu reprezentował jej Przewodniczący – Mirosław Późniak, Zarząd Powiatu reprezentowali Starosta Marian Tokarski, oraz członkowie Zarządu: Stanisław Schodziński, Józef Czarny i Jarosław Piskorski. Obecny był także kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Koman.

Zebranych powitał Starosta Biłgorajski: -Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją uroczystości, która odbyła się w połowie listopada br. w Lublinie, kiedy to uczniom osiągających najlepsze wyniki w nauce w swych szkołach przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów. Witam was bardzo serdecznie i gratuluję tak wspaniałych wyników w nauce.

-Realizujcie swoje pasje, rozwijajcie się i pogłębiajcie wiedzę, uczcie się pilnie – czas szkoły to czas wyjątkowy, nie spoczywajcie na laurach, ale stale mierzcie wysoko. Jesteście przykładem dla swych rówieśników, że systematyczna praca owocuje – dodał Starosta Biłgorajski. Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękował także – za pośrednictwem obecnych na spotkaniu dyrektorów – nauczycielom, którzy na co dzień pracują z młodzieżą.

Od Zarządu Powiatu stypendyści otrzymali upominki składające się z książki i sprzętu elektronicznego. Nagrodzeni zostali: Joanna Skubisz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, Karol Ostrowski, Natalia Turowska i Paweł Czuryło – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Bernard Łoziński oraz Daniel Spustek i Paulina Deryło z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Wyróżniona została także Paulina Węgrzyn (ZSO) stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. -W imieniu wszystkich uczniów tu zgromadzonych chciałabym serdecznie podziękować władzom Powiatu Biłgorajskiego za organizację spotkania, nagrody rzeczowe oraz stworzenie nam w podległych Państwu szkołach dogodnych warunków do zdobywania wiedzy – dziękowała w imieniu swych koleżanek i kolegów Joanna Skubisz.

Słowa podziękowania w imieniu pedagogów skierowała Barbara Obszańska. -W Lublinie wszystko odbywało się dość szybko, a uczniowie byli jednymi z wielu. Dziś mogą poczuć się wyróżnieni szczególnie – przyznała dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.Mam nadzieję, że spotkanie w tej formule, na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń oświatowych naszego Powiatu – mówi Jan Koman. Przewodniczący Rady Powiatu, gratulując uczniom otrzymania stypendiów, które są wynikiem ciężkiej pracy, życzył im kolejnych sukcesów. -Rozwijajcie się, poszerzajcie wiedzę. Dziś szkoła i rozwój nauki stawia przed wami nowe wymagania, ja jednak jestem spokojny, bo wiem że sobie poradzicie – zaznaczył Mirosław Późniak.

Przypomnijmy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, zdobył najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Przy ciastku i herbacie uczniowie dzieli się swymi sukcesami, opowiadali o swych osiągnięciach i pasjach.