...
Loga Fundusze Europejskie

Stanowisko Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 1 lutego, 2013
herb_bilgoraj
 
Stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 31 stycznia 2013 r. podjęte przez aklamację podczas obrad sesji Rady Powiatu.
 
 
 
 
 
Pan
 
Stanisław Kalemba
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
 
Rada Powiatu w Biłgoraju wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Zmiany dotyczą głównie rolnictwa ekologicznego i wycofania dopłat do ekologicznych upraw sadowniczych tzn. dopłatami nie będą objęte nowozakładane ekologiczne plantacje roślin sadowniczych przez rolników którzy już realizują pakiet rolnictwa ekologicznego, jak również rolnicy którzy po 15 marca 2013 r. zaczną realizować pakiet nie dostaną dopłat do upraw ekologicznych z wyjątkiem truskawek i poziomek.
 
Wytwarzanie owoców ekologicznych w wielu naszych gospodarstwach stanowi ich główny dochód, jak również daje pracę osobom zatrudnianym przy ich pielęgnacji i zbiorze. Proponowane w rozporządzeniu rozwiązania będą skutecznie ograniczać ten kierunek rozwoju gospodarstw, ponieważ uprawy te wymagają dużych nakładów na ich utrzymanie. W uprawy te rolnicy zainwestowali ogromne środki finansowe, nierzadko korzystając z kredytów. Wsparcie finansowe w postaci dopłat częściowo rekompensuje poniesione wydatki. Duże nakłady i wymagania rynku skłoniły producentów indywidualnych do zrzeszania się w utworzonych grupach producentów, które zapewniają jednorodność i najwyższą jakość swych produktów sprzedawanych wielu firmom przetwórczym inwestującym środki finansowe w rozwój tej branży.
 
Jesteśmy przeciwni zakładaniu plantacji bez udokumentowanej sprzedaży owoców z tych plantacji, lecz apelujemy o to, aby zmiany nie dyskryminowały uczciwych rolników.
 
Apeluję zatem do Pana Ministra o głęboką analizę przedmiotowego tematu i uwzględnieniu tych sugestii przy zmianach w rozporządzeniu dotyczących rolnictwa ekologicznego i utrzymaniu dopłat do upraw sadowniczych.
Przewodniczący Rady
Mirosław Późniak