...
Loga Fundusze Europejskie

Starosta współorganizatorem konferencji pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – inwestycja w rozwój kadr”

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 26 lutego, 2019

kfs
Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip był współorganizatorem konferencji „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – inwestycja w rozwój kadr”, która odbyła się dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wydarzenie skierowane do pracodawców, organizowane było przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały priorytety wydatkowania środków z KFS w 2019 roku oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy wsparcia na jakie mogą liczyć pracodawcy z Powiatu Biłgorajskiego. Przedstawiono również wysokość pomocy na realizację form kształcenia ustawicznego oraz zasady przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Podczas spotkania poruszona została także kwestia realizacji umowy, tj. obowiązki stron umowy, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków, warunki jej ewentualnego wypowiedzenia. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawił zmiany w sposobie prowadzenia akt pracowniczych, jakie weszły w życie w 2019 roku.

Zebrany w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego powitał Starosta Biłgorajski. -Jako nowy Zarząd Powiatu Biłgorajskiego, w swoich planach dalekosiężnych chcemy współpracować z lokalnym rynkiem pracy i lokalnymi przedsiębiorcami. Chcemy by nasze działania jako samorządu i firm, które prowadzą tutaj swoją działalność gospodarczą były skoordynowane i zbieżne, a dzięki temu mógł być osiągnięty wspólny cel jakim jest rozwój Ziemi Biłgorajskiej. Potencjał mieszkańców Powiatu jest ogromny, to trzeba wykorzystać. Chcemy w te wszystkie działania się włączać i je wspierać – mówił Andrzej Szarlip.

Foto: bilgoraj.com.pl