...
Loga Fundusze Europejskie

Szpital w Biłgoraju ma nowy tomograf

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 1 lipca, 2022

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip spotkał się z kadrą zarządzającą biłgorajskim szpitalem oraz lekarzami i personelem. Przyjrzał się trwającym remontom, a personel szpitala przedstawił mu nowe sprzęty medyczne, które w ostatnich miesiącach trafiły do biłgorajskiego szpitala. Dzisiejsza wizyta w szpitalu była pokłosiem spotkania, jakie w starostwie Andrzej Szarlip odbył z zastępcą dyrektora oraz ordynatorami i kierownikami oddziałów.

wizyta starosty w szpitalu 2
-Kilka dni temu spotkałem się z grupą lekarzy, ordynatorów, także z panią dyrektor. Rozmawialiśmy o sytuacji w szpitalu, o inwestycjach, remontach, zakupie nowego sprzętu. Skomplikowana sytuacja prawna w jakiej znajduje się spółka, która wydzierżawiła szpital, kwestie sądowe i prawne, zarząd syndyka może wpływać negatywnie na postrzeganie placówki. Ja nadal stoję na stanowisku, że najlepiej jakby szpital w Biłgoraju był placówką zarządzaną przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego – samorząd powiatu biłgorajskiego. Jednak biorąc pod uwagę skomplikowaną materię prawną, w tej chwili jest to niemożliwe. Jesteśmy związani systemem prawnym, musimy się do tej niej dostosować i szukać dobrych stron. Pozytywne zmiany w placówce dostrzegam i to jest godne podkreślenia. Są remonty, zakup sprzętu, to dobra informacja dla pacjentów z powiatu biłgorajskiego oraz powiatów ościennych, którzy korzystają lub będą korzystać z usług placówki
– mówi starosta Andrzej Szarlip.

wizyta starosty w szpitalu 3
-Ja się bardzo cieszę z wizyty pana starosty, bo pan starosta miał możliwość zobaczyć na własne oczy i porozmawiać z personelem, że my nic złego nie robimy. Staramy się by ten szpital funkcjonował jak najlepiej i służył mieszkańcom
– podkreślał Tomasz Kwiatkowski, dyrektor szpitala. Jak zauważył, zadaniem starostwa jest organizowanie ochrony zdrowia, to rolą szpitala jest przygotowanie jak najlepszej opieki zdrowotnej, by pacjenci mieli zaufanie do placówki i pewność, że tutaj uzyskają pomoc.

wizyta starosty w szpitalu 7
-Budujemy to na wiele sposobu, to jest modernizacja szeroko zaplanowana, zakupy sprzętu diagnostycznego oraz starania o personel, w tym o lekarzy i specjalistów. Bo jest taka stara prawda, pacjenci idą za lekarzem. Można mieć wspaniały budynek, najlepiej wyposażony ale jeśli nie ma personelu to nikt do niego nie przyjdzie. Ja mam nadzieję, że te „lody” między nami, a starostwem – które nie wiem skąd się wzięły – zostały przełamane i dalsza współpraca będzie korzystna dla obu stron
– dodaje dyrektor Kwiatkowski.

wizyta starosty w szpitalu 4
Z przedstawionych danych wynika, że łączna wartość zakupionego sprzętu w latach 2020 – 2022 wyniosła ponad 2,6 mln zł. Aktualnie szpital zatrudnia 122 lekarzy (umowy o pracę, kontrakty) w tym 24 nowych. Na remonty wydatkowano w latach 2020 – 2022 łącznie kwotę 1,3 mln zł (w 2020 – 309 tys.; 2021 – 580 tys. i w 2022 do chwili obecnej – 419 tys.). Dodatkowo we współpracy z firmą zewnętrzną zakupiony został nowy tomograf komputerowy co pozwoli na rozszerzenie diagnostyki oraz zwiększenie świadczeń w tym zakresie.

wizyta starosty w szpitalu 10
-Są to jak widzimy przede wszystkim inwestycje w sprzęt diagnostyczny, który jest niezwykle istotny. Ponadto miałem okazję zobaczyć remont budynku obserwacyjno – zakaźnego, wyremontowany został budynek ZOL w Tarnogrodzie, remont części pomieszczeń bloku operacyjnego, remont sterlizatorni, remont dachu budynku prosektorium i instalacji odgromowej. Z tego co wiem od kadry zarządzającej szpitalem kontynuowany będzie remont budynku obserwacyjno – zakaźnego z wymianą dachu, ociepleniem i nową elewacją. Wykonane zostaną nowe podjazdy do budynku. W okresie wakacyjnym planowane jest malowanie całego oddziału internistycznego oraz kardiologicznego. Szpital planuje także zakup nowej karetki z wyposażeniem oraz zakup kolejnych kardiomonitorów ze stacją monitorowania. To wszystko pozwala poprawić jakość świadczonych usług, ułatwia pracę personelowi oraz jest zachętą dla nowych lekarzy, by podjęli pracę w placówce
– podkreśla starosta Szarlip.

wizyta starosty w szpitalu 9
Jeśli chodzi o personel lekarski, to jest 24 nowych lekarzy; m. in. jest nowy kierownik oddziału obserwacyjno – zakaźnego, który lekarskie szlify zdobywał w wojskowym szpitalu w Lublinie, są nowi ortopedzi znani środowisku biłgorajskiemu, wrócił lekarz związany z neurologią.

wizyta starosty w szpitalu 1
-Jeśli chodzi o poziom udzielania świadczeń przedstawiał się następująco, liczba hospitalizowanych osób w 2021 roku wyniosła 9 300, z kolei liczba świadczeń w poradniach przekroczyła 41 tys. zł, a liczba świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece to ponad 10 tys. Wykonaliśmy ponad 7 100 badań tomografii komputerowej, ponad 10 tys. badań RTG czy ponad 7 500 badań USG. Kontrakt Szpitala w Biłgoraju wynosi niespełna 53 mln zł i został wykonany w 100%
– wyjaśnia Edyta Lewczyk, zastępca dyrektor Arion Szpitale w Biłgoraju.

Tomasz Kwiatkowski, zwracał także uwagę, że biłgorajska placówka dysponuje jednym z najlepszych oddziałów pediatrycznych w dawnym województwie zamojskim. Jak podkreśla jest to dziś wyznacznik i chluba szpitala.