...
Loga Fundusze Europejskie

szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego foto

Kategoria: Szlaki Opublikowano: 26 września, 2011

Projekt pn. „Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego„, którego realizacja wymaga nakładów w wysokości 1 247 693,49 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna – Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w kwocie 821 723,65 zł.

W realizację projektu zaangażowane są: gminy: Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa: Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczański Park Narodowy. 

baszta_oddali_smallDługość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego. O atrakcyjności produktu świadczy m. in. fakt, że szlak przebiega przez trzy parki: dwa krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczański Park Narodowy i  dwa rezerwaty przyrody: „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”. Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy – w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia”; rezerwaty: „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”, pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone będą  małą infrastrukturą tj.:  tablicami informacyjnymi – 18, deszczochronami – 7, zestawami stół-ławka – 17 oraz samymi ławkami – 29, stojakami na rowery – 12, koszami na śmieci – 55. Tablice informacyjne zawierać będą opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone będą mapy turystyczno-geologiczne.

Ponad to, wybudowane będą: Pawilon geoturystyczny i Baszta widokowa w Józefowie, platforma widokowa w kamieniołomach w Nowinach; przebudowane będą ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole”, przy wzgórzu „Kościółek”; zaadaptowana dla potrzeb dydaktycznych stodoła w Hamernii. Szlak  będzie można pokonywać pieszo, rowerem i samochodem; kierunek szlaku  wytyczać będą słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu będzie monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.

{gallery}turystyka/jozefow/basztaw{/gallery}