...
Loga Fundusze Europejskie

Szpital nadal do dzierżawy

Kategoria: Aktualności 2010 Opublikowano: 22 kwietnia, 2010
Do drugiego przetargu na dzierżawę SP ZOZ w Biłgoraju zgłosił się jeden chętny. Jednak do dzierżawy nie doszło. Przetarg unieważniony został z powodów formalnych.

 

Pierwszy przetarg ogłoszono 30 listopada 2009 r. Oferty można było składać do 4 lutego ’10r. do godz. 10. Otwarcie nastąpiło 8 lutego. Jedyna oferta pochodząca od firmy z Lublina nie spełniała wymogów formalnych. Drugi przetarg ogłoszono 11 marca. Oferty rozpatrzono 15 kwietnia. Wpłynęła jedna oferta. Jednak z powodu niespełnienia wymogów formalnych przetargu nie rozstrzygnięto. Zarząd Powiatu zadecydował o przystąpieniu do etapu negocjacji. O terminie ich rozpoczęcia władze powiatu informować będą m.in. na tej stronie internetowej.

M.Szewczuk