...
Loga Fundusze Europejskie

„Tradycja Drogą Integracji Społecznej” projekt Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 14 listopada, 2013

integracjamZ udziałem Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego oraz dyrektor Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego Marzeny Kopacz, 14 listopada br., w galerii MDK odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Tradycja Drogą Integracji Społecznej” skierowanego do osób niepełnosprawnych.

-Zespół Szkolno – Rewalidacyjny jest placówką szczególną na mapie naszych szkół. Edukacją obejmuje bowiem dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zadaniem pracujących tam pedagogów jest przygotowanie wychowanków do samodzielności uwzględniając ich indywidualne możliwości i potrzeby. Jest to zadanie wymagające zaangażowania i stosowania w pracy dydaktycznej różnych form pracy z uczniem. Na tym poziomie funkcjonowania, Zespół Szkolno – Rewalidacyjny jest niejako prekursorem na Ziemi Biłgorajskiej pewnych rozwiązań i zabiegów, które służą rozwojowi i edukacji wychowanków – mówił Starosta Biłgorajski.

Jednym z takich działań bez wątpienia był projekt pn. „Tradycja Drogą Integracji Społecznej”. Obejmował on zadania mające na celu przybliżyć uczniom placówki tradycje i obrzędy naszego regionu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, wzmacnianie poczucia wartości najbliższego otoczenia i pasji artystycznych. Jak podkreślała Marzena Kopacz, uczestnicy projektu uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Domu Kombatanta, pikniku integracyjnym, plenerze fotograficzno – malarskim oraz podsumowaniu, które zorganizowane zostało jako wystawa plastyczna.

Starosta gratulował młodym artystom pięknych prac malarskich, w których przenieśli na płótno i papier uroki Ziemi Biłgorajskiej.