...
Loga Fundusze Europejskie

Zakończenie termomodernizacji ZSBiO w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 18 listopada, 2013

termomodernizacja zsbiomWykonanie 3 instalacji c. o. o łącznej długości ponad 3 600 mb, zainstalowania blisko 270 grzejników; wykonanie ociepleń stropodachu budynku szkoły, zmiana konstrukcji dachu i nowe jego pokrycie o powierzchni 750 m2; wykonanie ociepleń ścian budynków o łącznej powierzchni 3 400 m2 oraz wymiana okien i drzwi – to najważniejsze zadania termomodernizacji budynków ZSBiO.

Dyrektor Stanisław Sitarz w murach placówki przywitał gości, którzy przybyli na oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanych obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Wśród nich zleźli się: Tomasz Pękalski – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Eugeniusz Polakowski – reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, członkowie Zarządu Powiatu: Marian Tokarski, Stanisław Schodziński i Józef Czarny. Radę Powiatu reprezentowali: Przewodniczący Mirosław Późniak oraz radni: Adam Olszta, Ireneusz Wilczyński, Józef Borowiec oraz Zdzisław Hułas, Tadeusz Ferens i Paluch Mariusz. Obecny był zastępca Burmistrza Biłgoraja – Michał Dec, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i kierownicy jednostek, a także przedstawiciele generalnego wykonawcy.

Realizując ustawowe zadania zapewnienia szkołom i placówkom oświatowym jak najlepszych warunków działania, w tym bezpieczeństwa i higieny nauki w minionym roku szkolnym dokonano kompleksowej modernizacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. 15 listopada otworzono niejako na nowo budynki placówki, która 45 lat wpisuje się w krajobraz oświatowy Powiatu Biłgorajskiego.

-Modernizacja obiektów ZSBiO kosztowała blisko 2,2 mln zł. Była możliwa do zrealizowania dzięki dotacji z NFOŚiGW w kwocie 512 tys. zł i zaciągniętej pożyczki w wysokości blisko 990 tys. zł, niespełna 700 tys. zł pochodziło z budżetu Powiatu. Wykonane prace inwestycyjne pozwolą zmniejszyć rocznie emisję CO2 do atmosfery o 377 ton, co jest równoznaczne z mniejszym o 188,5 tony zużyciem węgla w ciągu roku – przypomniał podczas podsumowania inwestycji Starosta Marian Tokarski.

-Jestem tu dziś by pogratulować i podziękować władzom samorządowym Powiatu Biłgorajskiego i społeczności Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących inwestycji, która jest przede wszystkim proekologiczna, ale także da wymierne oszczędności finansowe. Jako krajan tej Ziemi, cieszę się podwójnie, gdy Biłgoraj i jego okolice się rozwijają – mówił Tomasz Pękalski. Dyrektor ZSBiO dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania. Słowa podziękowania do władz NFOŚiGO za wsparcie projektu, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BUDMAT” za prace budowlane, inspektorom nadzoru budowlanego, pracownikom Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Budowlanych za zaangażowanie i nieocenioną pomoc złożył Starosta Biłgorajski.

Uroczystość zakończyła się występem artystycznym uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.