...
Loga Fundusze Europejskie

10. rocznica katastrofy smoleńskiej i 80. rocznica zbrodni katyńskiej

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 10 kwietnia, 2020

Dziś, w 80-tą rocznicę zbrodni katyńskiej i 10-tą rocznicę katastrofy smoleńskiej uczczono pamięć o wszystkich ofiarach na czele z Prezydenterm RP śp. Lechem Kaczyńskim oraz pomordowanych w 1940 r. polskich oficerów na terenie byłego ZSRR. W skromnej uroczystości udział wzięli : Beata Strzałka Poseł na Sejm RP, Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski oraz Tomasz Rogala Wicestarosta Biłgorajski. Zebrani chwilą ciszy oddali hołd poległym, odmówili modlitwę a następnie w milczeniu złożyli symboliczne kwiaty. Na koniec spotkania zapalono także znicze czniąc honor wobec tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Dziś, w 80-tą rocznicę zbrodni katyńskiej uczczono pamięć o pomordowanych w 1940 r. polskich oficerach na terenie byłego ZSRR. Władze reprezentowali : Beata Strzałka Poseł na Sejm RP, Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski oraz Tomasz Rogala Wicestarosta Biłgorajski. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć poległych, odmówili modlitwę a następnie w milczeniu złożyli symboliczne kwiaty. Na koniec spotkania zapalono także znicze czniąc honor wobec tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.

{gallery}rocznica/{/gallery}

nota historyczna

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu.

Władze ZSRR postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę.

Tym Katyń był ponad 70 lat temu. A czym jest dziś?

Dziś Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem. To nakaz ustalenia nazwisk 3870 ofiar barbarzyńskiego mordu, które do dziś pozostają bezimienne (rozstrzelani w Mińsku). To dążenie do wyświetlenia pełnej prawdy o mechanizmach zbrodni i jej sprawcach. Bo bezimienne nie mogą pozostać nie tylko ofiary, ale i kaci.

Musimy wreszcie doprowadzić do uznania przez organy wymiaru sprawiedliwości Rosji zamordowanych w Katyniu i innych miejscach za ofiary zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, a także do przyznania zamordowanym statusu ofiar represji politycznych.

Jest także naszą powinnością sprawić, by pamięć o tej bezprecedensowej zbrodni, będącej naszą narodową tragedią, stała się częścią europejskiej i światowej historii. Bo tylko wtedy zbrodnia ta może stać się przestrogą dla przyszłych pokoleń.

źródło : https://ipn.gov.pl/