...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję 14 sierpnia 2019r. o godz. 16:00

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 12 sierpnia, 2019

herbmalypUprzejmie zapraszam na IX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Zamościu na obszarach powiatów: Biłgoraj, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, m. Zamość, Tomaszów Lubelski, Zamość za rok 2018.

5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Leżajsku na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2018.

6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2018.

7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Biłgoraj na obszarach powiatu biłgorajskiego za rok 2018.

8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2018 roku.

9. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Biłgorajskiego od dnia 1 września 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Teodorówce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego w roku 2019 na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 109166 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2810 L polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie drogi w miejscowości Zastawie”.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

16. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.

Obrady sesji na żywo śledzić będzie można pod adresem: https://youtu.be/LFpPAdHePAI