...
Loga Fundusze Europejskie

Uczennice I LO im. ONZ finalistkami XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 11 kwietnia, 2022

Amelia Kuczma i Sylwia Szlachta z I LO im. ONZ w Biłgoraju uzyskały tytuły finalistek XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej, która odbyła się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2022 roku w Płocku. Licealistki reprezentowały w Płocku Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, a w nagrodę otrzymały wartościowe książki i dodatkowe punkty, a nawet indeksy na niektóre uczelnie wyższe. Tegoroczna edycja olimpiady przebiegała pod hasłem „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” i miała na celu zapoznanie z tekstami biblijnymi, kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o miłosierdziu Bożym oraz z osobą i przesłaniem św. s. Faustyny Kowalskiej. Udział w olimpiadzie zachęcał uczestników do praktykowania uczynków miłosierdzia w codziennym życiu.

olimpiada wiedzy teologicznej
-Udział w olimpiadzie dał mi możliwość nie tylko zdobycia wiedzy, ale także przyjrzenia się mojej relacji z Bogiem miłosiernym i doświadczenia na nowo poczucia bycia dzieckiem Bożym. Poszerzyłam horyzonty teologiczne, a także poznałam wielu młodych ludzi z całej Polski, którzy mają podobne zainteresowania. Wspólnie zwiedziliśmy bardzo ciekawe miejsca w Płocku
– podkreśliła Amelia Kuczma.

Jako osoba wierząca znam prawdy wiary chrześcijańskiej z katechezy, Biblii i homilii. Udział w olimpiadzie dał mi możliwość dotarcia do takich dokumentów Kościoła jak encyklika czy adhortacja oraz zapoznania się z nimi. Dzięki czytaniu tych tekstów poznałam inną stronę Boga – Boga miłosiernego. Najbardziej odkrywcze dla mnie były treści o przywilejach związanych z obchodzeniem Święta Bożego Miłosierdzia w drugą Niedzielę po Wielkanocy. Z całą pewnością olimpiada to dużo pracy i wysiłku, jednak  wiedza, którą nabyłam jest bezcenna – zaznaczyła Sylwia Szlachta.

Opiekunem uczennic jest katechetka pani Małgorzata Polańska.

I LO im. ONZ