...
Loga Fundusze Europejskie

Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół średnich powiatu biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 marca, 2021
Samorząd powiatowy, wspólnie ze szkołami średnimi dla których jest organem prowadzącym realizuje w tej chwili warty ponad 5,2 mln zł projekt wsparcia kształcenia zawodowego. Chodzi o współfinansowane z RPO WL działanie pn. „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Jak informuje Jarosław Bury kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

-Jego wartość to ponad 5,2 mln zł, a wartość pozyskanego dofinansowania sięga ponad 4,7 mln zł. To znaczy, że z własnego budżetu dołożyliśmy jedynie nieco ponad 520 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec września 2023 roku – wyjaśnia.

Cel projektu, to trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego pięciu szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy 380 uczniów i 222 uczennic poprzez odbyte staże uczniowskie, doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji zawodowych dwóch nauczycieli i siedmiu nauczycielek. -To już kolejny projekt ze środków unijnych, którego celem jest przede wszystkim doposażenie pracowni w sprzęt specjalistyczny, służący do kształcenia zawodowego – wyjaśnia Jerzy Buczko, dyrektor RCEZ w Biłgoraju. -Znajdujemy się w klasopracowni instalacji elektrycznych. Mamy tutaj, sprzęt, który otrzymaliśmy w ramach projektu. Służył on będzie uczniom, pod kątem realizacji przyszłych zadań jakie nasi uczniowie będą wykonywali w ramach pracy zawodowej. Są tablice demonstracyjne, które obrazują realne usterki, jakie można badać i usuwać w instalacjach elektrycznych. Oprócz tego są przyrządy pomiarowe najnowszej generacji, mamy panele fotowoltaiczne, które teraz są na topie, trzeba więc umieć je montować, instalować, obsługiwać, badać – podkreśla Jan Kondrat, nauczyciel przedmiotów zawodowych w biłgorajskim „Elektryku”.

wysokie kompetencje

Projekt realizowany jest w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Osiągnięcie celu projektu poprawi efektywności kształcenia 83% szkół z obszaru wsparcia. Projekt wprowadzi trwałe i kompleksowe zmiany w kształceniu zawodowym szkół podnosząc jakość kształcenia zawodowego i podnosząc zdolność zatrudnienia uczniów. -Szkoły podniosą efektywność kształcenia przez realizację staży uczniowskich u lokalnych pracodawców i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadających wymaganiom i wyposażeniu stanowisk za kwotę około 2,2 mln zł. To pozwoli lepiej przygotować nasza młodzież do podjęcia pracy zawodowej – zaznacza starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

Sprzę trafił także między innymi do pracowni diagnostyki elektronicznych mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. –Mamy tutaj urządzenia do diagnostyki pojedynczych elementów występujących w pojazdach, mamy zaawansowany sprzęt do badania całych układów takich jak układ zapłonowy czy wtryskowy, po systemy diagnostyczne sprawdzające wszystkie systemy w pojeździe samochodowym – zaznacza koordynator główny projektu, Sławomir Sitarz. Zakupy sprzętu to jednak tylko część zadań wpisanych w realizację projektu. -Obok doposażenia pracowni, realizowane będą staże zawodowe uczniów u pracodawców, które pozwolą osiągnąć uczniom umiejętności praktyczne zgodne z oczekiwaniami pracodawców, a do tego na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów. Zostaną także zrealizowane zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje zawodowe – dodaje Buczko.

Źródło: bilgoraj.com.pl