...
Loga Fundusze Europejskie

Uczniowie ONZ-etu laureatami Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 21 marca, 2019

Wiedza Obronna 001
Drużyna z I LO im. ONZ w Biłgoraju w składzie: Martyna Żarska, Jan Kumar i Krzysztof Gniewek zajęła II miejsce w finale XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności, który odbył się w marca br. w Klubie Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.

Do zawodów przystąpiło 7, 3-osobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych Województwa Lubelskiego wyłonionych w drodze eliminacji rejonowych. Konkurs składał się z części teoretycznej – testu wiedzy oraz sprawdzianu praktycznego – umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, rozpoznawania oraz użytkowania sprzętu obrony cywilnej i sprzętu do ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z: Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Batalionem Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Zwycięskie zespoły nagrodzono pucharami oraz indywidualnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów. Opiekunem uczniów był Wojciech Skrok.